Kuva: Kymenlaakson Pelastuslaitos

Haminassa ja sittemmin Kotkassa rantautunut, Korkeasaareen kuljetettaessa menehtynyt mursu on toimitettu Ruokaviraston Helsingin toimipaikkaan tutkittavaksi. Mursulle suoritetaan ruumiinavaus torstaina 21.7., missä yhteydessä arvioidaan eläimen yleinen kunto ja ravitsemustila. Lisäksi mursusta kerätään näytteitä mahdollisten taudinaiheuttajien (bakteerit, loiset ja virukset) tutkimista varten. Tällä hetkellä ei ole erityistä syytä epäillä mursun kantaneen mitään tarttuvaa eläintautia, josta olisi voinut aiheutua vaaraa muille eläimille tai ihmisille.

Tutkimukset kestävät saaduista tuloksista riippuen useita viikkoja. Tuloksista tiedotetaan erikseen niiden valmistuttua. Ruokavirasto tekee yhteistyötä myös Luonnontieteellisen keskusmuseon kanssa, joka arvioi olisiko mursun nahka ja luusto käytettävissä museon kokoelmia varten.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi