Kuva: Hätäkeskuslaitos

Hätäilmoitusten kokonaismäärä laski tammi-kesäkuun 2021 aikana viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, mutta kesäkausi oli selkeästi viime vuotta vilkkaampi. Hätäkeskuspalvelu kyettiin turvaamaan verkottuneella toimintamallilla, ja 99 prosenttiin ilmoituksista vastattiin 30 sekunnissa.

Hätäkeskuslaitos vastaanotti tammi-kesäkuun aikana 1 324 000 hätäilmoitusta (1 347 000 vuonna 2020). Laatupäällikkö Tommi Hopearuohon mukaan koronakriisiin liittyvät rajoitukset ja alueelliset suositukset näkyivät tammi-huhtikuun aikana hätäilmoitusten laskuna. Kesäkuukausina ilmoitusmäärä sen sijaan oli viime vuoteen verrattuna suurempi.

Hätäilmoituksista 89 prosenttiin kyettiin vastaamaan 10 sekunnissa (95 % vuonna 2020).

–    10 sekunnin vastausaikatavoitteen heikentyminen johtui pääosin lomakauden henkilöstövajeesta, pitkään jatkuneesta hellejaksosta, jolloin ihmisille sattuu ja tapahtuu enemmän, sekä koronakriisiin liittyvien rajoitusten muutoksista. Hätäkeskuslaitoksen verkottuneen toimintamallin avulla kykenimme kuitenkin erityistilanteissakin turvaamaan, ja 99 prosenttiin hätäilmoituksista kyettiin vastaamaan 30 sekunnissa. Tänä vuonna hätäilmoituksia käsiteltiin selkeästi enemmän verkottuneesti kuin aikaisemmin, kuvailee Hopearuoho.

Hopearuoho korostaa, että hätäpuheluiden vastausajoissa on tavallisesti suurta vuorokausikohtaista vaihtelua.

–    Vuorokaudenaika, juhlapyhät, erityistilanteet kuten myrskyt sekä yllättävät henkilöstöpoistumat saattavat aiheuttaa hetkellisiä ruuhkapiikkejä hätälinjaan. Suurimmat volyymit hätäilmoituksissa osuivat tammi-kesäkuun aikana koulujen päättymisviikonloppuun ja juhannukseen. Näissä tilanteissa verkottuminen oli avainasemassa.

Yli puolet tehtävistä välitettiin muille viranomaisille

Hätäilmoituksista 54 % välitettiin tehtäväksi muille viranomaisille (52 % vuonna 2020), ja loput ilmoituksista pystyttiin hoitamaan hätäkeskuspäivystäjän ohjeistuksella.

–    Ensihoidon, sosiaalipäivystyksen ja pelastuksen tehtävämäärissä oli kasvua, kun taas poliisille välitettyjen tehtävien määrä kääntyi laskuun. Määrällisesti eniten tehtäviä välitettiin ensihoidolle, 391 030 (380 000 vuonna 2020), kuvailee Hopearuoho.

Hätänumeroon kuulumattomat puhelut vähenivät

Virheellisten hätäilmoitusten kokonaismäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Virheelliset ilmoitukset ovat pääasiassa sellaisia, missä ei tarvita paikalle kiireellistä viranomaisapua, mutta kansalaisella ei ole ollut tietoa muusta auttavasta tahosta.

–    Tammi-kesäkuun aikana hätäkeskukset vastaanottivat yhteensä noin 307 990 (335 200) virheellistä ilmoitusta, jotka eivät olisi kuuluneet hätäkeskuksen hoidettavaksi. Virheelliset ilmoitukset ovat pääasiassa sellaisia, missä ei tarvita paikalle kiireellistä viranomaisapua, mutta kansalaisella ei ole ollut tietoa muusta auttavasta tahosta. Virheellisistä ilmoituksista ilkivaltaisten ilmoitusten osuus oli 21 190, ja laski viime vuoden vastaavasta ajasta (24 200). Suunta vaikuttaa oikein hyvältä, sanoo Hopearuoho.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi