Kuva: OTKES

Hätäkeskuslaitos ja Onnettomuustutkintakeskus ovat solmineet yhteistyösopimuksen. Hätäkeskuslaitoksen Johtokeskuksessa vastataan nyt myös Onnettomuustutkintakeskuksen päivystysnumeroon tulleisiin puheluihin.

Hätäkeskuslaitoksen johtokeskuksen päällikkö Lasse Matilainen kertoo, että yhteistyöllä pyritään nopeuttamaan ja tehostamaan onnettomuustutkintaa.

“Toiminnan tavoitteena on onnettomuusilmoitusten vastaanottaminen ja Onnettomuustutkintakeskuksen tutkijoiden informointi nopeasti ja tehokkaasti. Palvelussa pyritään reaaliaikaisuuteen kaikkina vuorokaudenaikoina.  Käytännössä yhteistyö tarkoittaa sitä, että Hätäkeskuslaitoksen johtokeskuksessa vastaanotetaan turvallisuustutkintalain 16 § mukaisia ilmoituksia vakavista onnettomuuksista ja niiden vaaratilanteista.”

Turvallisuustutkintalain 16 § mukaan useilla viranomaisilla, liikenteen ohjauspalveluja tarjoavilla sekä liikenneoperaattoreilla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Onnettomuustutkintakeskukselle tapahtumasta, joka ilmoittajan arvion mukaan voi tulla tutkittavaksi.

“Yhteistyöllä pyritään edistämään turvallisuustutkintalain mukaisten ilmoitusvelvollisten tahojen palvelua, Onnettomuustutkintakeskuksen toimintavalmiutta, tietosuojaa ja tietoturvaa onnettomuusilmoitusten käsittelyssä. Sillä pyritään kehittämään myös yhteiskunnan kokonaisturvallisuutta”, Matilainen toteaa.

Myös Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi pitää yhteistyötä tärkeänä valtion resurssien tehokkaan käytön ja sujuvan yhteistyön kannalta.

“Tämä tärkeä yhteistyöhanke osoittaa, miten valtion rajallisia resursseja voidaan käyttää järkevästi ja tehokkaasti yli hallinnonalojen rajojen. Samalla Suomen kokonaisturvallisuus paranee, kun Hätäkeskuslaitoksen johtokeskus saa entistä paremman kokonaiskuvan Suomen turvallisuustilanteesta ja vakavista onnettomuuksista”, sanoo Onnettomuustutkintakeskuksen johtaja Veli-Pekka Nurmi.

Hätäkeskuslaitoksen ja Onnettomuustutkintakeskuksen välinen yhteistyösopimus allekirjoitettiin 26.11.2020. Sopimuskausi alkoi 1.1.2021 ja on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka.

“Vuoden ensimmäiset kaksi kuukautta varattiin valmisteluille, joka sisälsi mm. henkilöstön koulutusta. Maaliskuun 1. päivä aloitettiin määriteltyjen tiedonvälityspalvelujen tuottaminen. Tähän mennessä olemme väittäneet Onnettomuuskeskukselle jo muutamia onnettomuusilmoitusta, ja yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin”, sanoo Matilainen.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi