Hätäkeskuspäivystäjä voi käyttää tulkkauspalvelua apuna hätäilmoitusten käsittelyssä. Vuonna 2020 suurin tulkkaustarve oli venäjän kielisille hätäilmoituksille.

Hätäkeskuslaitoksen suunnittelupäällikkö Juha Viitaluoman mukaan vuonna 2020 hätäkeskukset tarvitsivat tulkkauspalvelua 212 kertaa 15 eri kielellä. Yli puolet tulkkauksista koskivat venäjän kielisiä hätäilmoituksia (142 kpl). Toiseksi eniten tulkattiin arabian kielisiä ilmoituksia (25 kpl).  Tulkattavien puheluiden listalla oli Hätäkeskuslaitoksen näkökulmasta myös harvinaisempia kieliä, kuten dari, tigrinja ja persia.

Tulkkipalvelu hyvä apu hätäilmoituksen käsittelyssä

Hätäkeskuslaitoksessa lähtökohtana on, että suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset puhelut käsitellään ilman tulkkausta.

Jos yhteistä kieltä ei ilmoittajan ja hätäkeskuksen välillä löydy, voidaan ottaa tulkkipalvelu apuun. Palvelun haasteena on se, että päivystäjä saa selville tulkattavan kielen. Käytännössä tulkkaus tapahtuu siten, että ilmoittajan ja hätäkeskuspäivystäjän väliseen puheluun muodostetaan neuvottelupuhelu tulkin kanssa. Hätäkeskuspäivystäjä selvittää riskinarvion ja tehtävänkäsittelyn kannalta olennaiset tiedot tulkin välityksellä”, Viitaluoma kertoo prosessista.

Hätäkeskuslaitoksessa tulkkauspalvelu on sisältynyt käännöspalveluiden käyttämisestä tehtyyn palvelusopimukseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi