Vuonna 2021 hätänumeroon tehtiin 7 600 hätäilmoitusta vuorokaudessa. Ilmoituksista 53 % välitettiin tehtäväksi viranomaisille. Välitettyjen tehtävien määrä nousi selvästi edelliseen vuoteen verrattuna.

Hätäkeskuslaitoksessa käsiteltiin vuonna 2021 yhteensä 2 782 980 hätäilmoitusta. Hätäilmoitusten kokonaismäärä pysyi samalla tasolla edellisvuoteen 2020 verrattuna (2 787 190). Avuntarvitsijan hätäilmoitukseen vastattiin keskimäärin 4 sekunnissa (5 sekuntia vuonna 2020).

Vuonna 2021 jatkunut koronakriisi ja siihen liittyneet yhteiskunnan varautumistoimenpiteet heijastuivat myös hätäkeskustoimintaan. Hätäkeskuslaitoksen laatupäällikkö Tommi Hopearuohon mukaan koronakriisin vaikutukset näkyivät hyvin erityisesti alkuvuoden aikana, jolloin yhteiskunnan eri rajoitustoimenpiteet ja suositukset olivat laajasti käytössä.

–    Tällöin hätäilmoitusmäärät olivat selvästi pienemmät kuin aiempina vuosina. Kiireisintä taas oli kesäkuukausina, ja hätäilmoitusmäärät kasvoivat nopeasti jo toukokuun-kesäkuun aikana. Juhannuksena oli yksittäisinä tunteina jopa historiallisen kiireistä, kun ihmiset viettivät vapaammin aikaa ja kelitkin olivat suotuisat. Juhannusviikonloppuna ilmoitusten määrä oli jopa 18 % suurempi kuin normaalina viikonloppuna. Hätäkeskuslaitoksen verkottuneen toimintamallin ja ammattitaitoisen henkilöstön ansioista hätäkeskustoiminta kyettiin kuitenkin henkilöstön lomakaudesta huolimatta turvaamaan.

Sosiaalitoimelle välitettyjen tehtävien määrä kasvoi edelleen

Vuonna 2021 kaikista käsitellyistä hätäilmoituksista 1 488 290 johti tehtävän välittämiseen toimivaltaiselle viranomaistaholle. Välitettyjen tehtävien osuus nousi selvästi edellisvuodesta (1 445 690).  Välitetyt tehtävät jakautuivat seuraavasti: terveystoimi 56 %, poliisi 34 %, pelastus 6 % ja sosiaalitoimi 4 %. Toimialojen osuudet kaikista välitetyistä tehtävistä pysyivät samalla tasolla kuin viime vuonna.

–    Sosiaalitoimen kohdalla tehtävämäärä on jatkanut kasvuaan jo runsaat viisi vuotta. Tämä kertoo siitä, että ihmiset ovat tietoisempia siitä, että kiireellisistä sosiaalitoimen tehtävistä ilmoitetaan hätänumeroon. Toisaalta myös ihmisten puuttumiskynnys erilaisiin tilanteisiin on madaltunut. Esimerkiksi alaikäisten kiireellisen hoidon- ja huolenpidontarpeen arviointi tehtävien määrä on kaksinkertaistunut edelliseen vuoteen verrattuna, kertoo Tommi Hopearuoho.

Hätänumeroon kuulumattomat puhelut laskusuunnassa

Virheellisten ilmoitusten kokonaismäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna. Hopearuohon mukaan virheelliset ilmoitukset ovat pääasiassa sellaisia, missä ei tarvita paikalle kiireellistä viranomaisapua, mutta kansalaisella ei ole ollut tietoa muusta auttavista tahosta.

–    Vuonna 2021 hätäkeskukset vastaanottivat yhteensä noin 620 770 (672 000 vuonna 2021) virheellistä ilmoitusta, jotka eivät olisi kuuluneet hätäkeskuksen hoidettavaksi. Virheelliset ilmoitukset ovat pääasiassa sellaisia, missä ei tarvita paikalle kiireellistä viranomaisapua, mutta kansalaisella ei ole ollut tietoa muusta auttavasta tahosta. Virheellisistä ilmoituksista ilkivaltaisten ilmoitusten osuus oli 41 000, ja laski edellisvuodesta (48 000). Ilkivaltaisista ilmoituksista teemme tarvittaessa tutkintapyynnön poliisille, sillä jokainen virheellinen yhteydenotto hätäkeskukseen voi viivästyttää oikean avuntarvitsijan palvelua.

Hätäkeskuslaitoksen tilinpäätös 2021

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi