Kuva: Hätäkeskuslaitos

Hätäkeskuslaitoksessa työskenteli vuoden 2021 lopussa 607 henkilöä. Näistä vakituisessa virassa oli 523 ja määräaikaisessa virkasuhteessa 84 henkilöä. Henkilötyövuosimäärä oli yhteensä 598.

Hätäkeskuslaitoksen johtaja Taito Vainio kertoo, että virasto jäi noin 32 henkilötyövuotta Hätäkeskuslaitoksen yhdessä sisäministeriön kanssa asettamasta tavoitteesta. Tavoitteena on, että Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöresurssit olisivat 630 henkilötyövuotta.

– Koulutusmääriä on lisätty ja parhaillaan on menossa ylimääräinen hätäkeskuspäivystäjäkurssi, joten ensi vuoden alussa pääsemme todennäköisesti lähelle 630 henkilötyövuotta. Henkilöstömäärä lisääntyi vuoden 2021 aikana vain vähän, koska hätäkeskuspäivystäjien koulutusmäärä on vain hiukan suurempi kuin poistuma. Operatiivisesta henkilöstöstä irtisanoutui 39 henkilöä, ja koko henkilöstön lähtövaihtuvuus oli noin 8 prosenttia. Vuonna 2020 lähtövaihtuvuus oli 6,3 %.

Toimintavuonna 2021 tavoitteina olivat henkilöstöresurssien lisääminen, sairauspoissaolojen vähentäminen sekä yleisen työhyvinvoinnin parantaminen.

– Henkilöstövoimavarat ja työhyvinvointi paranivat lievästi, mutta sairauspoissaolojen määrä henkilöstön keskuudessa kasvoi vuoteen 2020 verrattuna. Henkilöstön sairauspoissaolot vuonna 2021 olivat 18,2 työpäivää yhtä henkilötyövuotta kohden. Vuonna 2020 vastaava luku oli 16,6, Vainio kertoo.

Työhyvinvoinnin parantaminen vuonna 2021 painottui erityisesti psykososiaalisten kuormitustekijöiden vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

– Operatiivisen henkilöstön työssä jaksamiseen liittyviä toimenpiteitä tehostettiin edelleen. Tällaisia henkilöstöhallinnon toimenpiteitä olivat muun muassa rekrytoinnin tehostaminen ja koronapandemian ehkäisy.

Valtion henkilöstötutkimus, VMBaro, toteutetaan Hätäkeskuslaitoksessa joka toinen vuosi. Vuonna 2021 toteutetun kyselyn vastausprosentti oli 82,2 %, kun se vuonna 2019 oli 71,3 %.

– VMBaro -tutkimuksen tulosten keskiarvo oli 3,25, joka nousi vuoden 2019 keskiarvosta (3,16). Tämän osalta olemme siis edenneet parempaan suuntaan. Vuonna 2021 jatkunut koronapandemia ja siihen liittyneet yhteiskunnan varautumistoimenpiteet heijastuivat myös hätäkeskustoimintaan. Kuitenkin kokonaisuutena muun muassa verkottuneen toimintamallin avulla kykenimme pitämään hätäkeskustoiminnan hyvällä tasolla tasaisesti koko vuoden.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi