Poliisihallitus on antanut Helsingin poliisilaitokselle moitteet romanien valvontaa koskevassa asiassa. Moitteet liittyvät Helsingin poliisilaitoksella 2010-luvun puolivälissä olleeseen erityisesti romaniväestöön kohdistuneeseen ennaltaestämis- ja tiedonkeruuoperaatioon (KURI1).

Kun Poliisihallitus sai asian tietoonsa, se päätti aloittaa asiasta oma-aloitteisesti laillisuusvalvontaselvityksen.Tavoitteena oli selvittää, onko projektin suorittaminen rikkonut etnisen profiloinnin kieltoa.

Poliisihallituksen mukaan operaatioon liittyvän toimintaohjeen yleisluonteiset kirjaukset olivat ongelmallisia

– Ainoastaan tiettyyn väestöryhmään kohdistuva menettely ei voi olla osa normaalia poliisitoimintaa. Tämänkaltaisten operaatioiden on aina perustuttava tietojohtoisuuteen, konkreettisiin ilmiöihin ja käsillä oleviin tutkintoihin. Henkilön oikeuksiin ei koskaan voida puuttua ainoastaan tämän etnisen taustan perusteella, poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen Poliisihallituksesta toteaa.

Ratkaisussaan Poliisihallitus katsoi, että saadun selvityksen perusteella operaatioon liittyvän Helsingin poliisilaitoksen toimintaohjeen mukaisella menettelyllä sinänsä on ollut yhdenvertaisuuslain mukainen oikeuttamisperuste.

– Toiminta on siis säädetyllä tavalla perustunut lakiin, sillä on ollut lähtökohtaisesti hyväksyttävä tavoite ja poliisimiesten käyttämät keinot tavoitteen saavuttamiseksi vaikuttavat olleen oikeasuhtaisia, Väisänen sanoo.

Saadun selvityksen perusteella ei Väisäsen mukaan ole syytä epäillä menettelyssä olleen kyse syrjinnästä etnisen taustan perusteella.

– Vaikka toimenpiteen kohteeksi valikoitumiseen on vaikuttanut henkilöiden oletettu etninen alkuperä, se ei kuitenkaan ole ollut toimenpiteiden ainut tai määräävä peruste.

Poliisihallitus on ratkaisussaan kiinnittänyt Helsingin poliisilaitoksen huomiota syrjintää koskevien näkökohtien ja etnisen profiloinnin kiellon huomioimiseen kaikessa poliisitoiminnassa.

Helsingin poliisilaitokselta saadun selvityksen mukaan kyseessä oli vuosina 2013-2015 toiminnassa ollut operaatio, joka oli liittynyt romanisukujen välisiin levottomuuksiin. Projektin taustalla oli lyhyen aikavälin aikana poliisin tietoon tulleet lukuisat suomalaisten romanisukujen toisiinsa kohdistamat vakavat henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset. Rikoksille oli ollut ominaista, että ne olivat tapahtuneet ampuma-asetta käyttämällä.

Ammuskelut ja muut väkivallanteot tapahtuivat usein julkisella paikalla siten, että myös sivullisten henki ja terveys olivat vaarassa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi