Syyttäjä ei peruuta Helsingin Sanomien päätoimittaja Kaius Niemestä tehtyä syyttämättäjättämispäätöstä ns. Viestikoekeskus-asiassa

Apulaisvaltakunnansyyttäjä on arvioinut uudelleen 29.10.2021 tekemäänsä päätöstä, jolla hän jätti näytön puuttumisen perusteella syyttämättä turvallisuussalaisuuden rikkomisesta (rikoslain 12 luvun 7 §) epäillyn Niemen. Syyttämättäjättämispäätös perustui siihen, ettei ollut näyttöä Niemen osallistumisesta salaisten, sotilastiedustelua koskevien tietojen julkistamiseen Helsingin Sanomissa 16.12.2017 julkaistussa artikkelissa, eikä siitäkään, että Niemi olisi ollut etukäteen tietoinen artikkelin sisällöstä. Niemi oli esitutkinnassa kokonaan kieltäytynyt vastaamasta näitä asioita koskeviin kysymyksiin.

Syyttämättäjättämispäätös oli otettava uudelleen arvioitavaksi, koska Niemi on myöhemmin toimitetussa lisätutkinnassa tunnustanut olleensa kuitenkin tietoinen kysymyksessä olleesta juttuhankkeesta jo ennen sanotun artikkelin julkaisemista.

Apulaisvaltakunnansyyttäjä katsoi 16.12.2022 antamassaan päätöksessä, ettei lisätutkinnassa saatu uusi selvitys osoittanut Niemen osallistuneen artikkelin julkaisemiseen taikka tienneen etukäteen sen sisältävän salassa pidettävää tietoa. 29.10.2021 tehty syyttämättäjättämispäätös ei siten perustunut olennaisesti puutteellisiin tai virheellisiin tietoihin, eikä sen peruuttamiseen ollut syytä.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi