Pirkanmaan käräjäoikeus on 17.9.2020 tuominnut paperisia talous- ja hygieniatuotteita valmistavan tehtaan käyttöpäällikön viidentoista päiväsakon rangaistukseen työturvallisuusrikoksesta.

Pirkanmaan käräjäoikeuden käsiteltävänä oli helmikuussa 2018 tapahtunut työtapaturma. Työntekijä oli ollut seuraamassa jalostuslinjan hylsykoneen toimintaa, koska hylsykuljettimella oli ollut ruuhkaa ja kone oli aiemmin pysähdellyt. Työntekijä oli ollut kyykyssä hylsykuljettimen vieressä seuraamassa koneen ja kuljettimen toimintaa, ja kun hän oli nousemassa kyykkyasennosta ylös, oli hänen jalkansa lipsahtanut ilmeisesti lattialla olleen paperin- tai kartonginpalan vuoksi. Työntekijä oli ottanut tukea kuljettimesta, jolloin liikkeessä ollut kuljetinhihna oli vetänyt työntekijän oikean käden kuljettimen päähän. Työntekijän oikean käden etusormi joutui hihnan ja hih-nan suojan muodostamaan väliin. Sormeen tuli vakavat vammat.

Hylsykoneen hihnankuljettimen hihnan ja hihnan suojan väli oli 9-10 millimetriä. Hihnakuljettimia koskevan standardin mukaan väli olisi saanut olla enintään 5 millimetriä. Käräjäoikeus totesi, että hihnan ja sen suojan välissä ollutta muutaman millimetrin poikkeamaa voitiin sinänsä pitää vähäisenä, mutta muutaman millimetrin ero on ollut ratkaisevaa siinä, että 5 millimetrin nieluun ei normaalikokoinen sormi hihnan kuljettamana mahdu. Sen sijaan 9-10 millimetrin nieluun sormen oli mahdollista mahtua ja jäädä puristuksiin.

Tapaturman vakavuuteen oli vaikuttanut myös koneen hihnan hakasliitoksesta noussut metallinen pinni, joka oli osuessaan työntekijän sormeen pahentanut hänelle tulleita vammoja. Hihnan liitostapa oli vaihdettu noin kahdeksan vuotta ennen tapaturmaa paistoliitoksesta hakasliitokseen. Käräjäoikeus katsoi, että metallinen hakasliitos yhdessä hihnalla olleen puristumisalueen kanssa on muodostanut riskitekijän työntekijän loukkaantumisesta.

Tehtaalla oli tehty useita vaarojen arviointeja, eikä niissä ollut havaittu kuljettimen ja suojan väliin jäänyttä 9-10 millimetrin nielua. Kyseinen nielu ja hakasliitoksen muodostama riskitekijä oli kuitenkin ollut helposti havaittavis-sa. Siten käräjäoikeus katsoi, että yhtiön toiminnassa oli laiminlyöty hylsykoneen vaarojen selvittäminen hihnan ja suojan aiheuttaman puristumisalueen osalta ja metallisen liitoksen yhdessä puristumisalueen kanssa aiheuttaman vaaran osalta. Lisäksi käräjäoikeus katsoi, että työnantaja oli sallinut työntekijöiden käyttää vaarallista konetta, koska hylsykoneen suojaus oli ollut puutteellinen.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue korostaa, että työnantajalla on velvollisuus riittävän järjestelmällisesti selvittää työhön ja työvälineisiin liittyvät riskitekijät siitä huolimatta, että koneessa on CE-merkintä. Lisäksi työnantajan tulee ryhtyä vaaran tai haitan poista-miseksi tarvittaviin toimenpiteisiin välittömästi. Ensisijaisesti vaara tulee poistaa työvälineen rakenteeseen tai sen ympäristöön liittyvillä teknisillä toimilla, kuten vaara-alueelle pääsyn estävillä tai vaarallisten osien liikkeen ennen vaara-aluetta pysäyttävillä laitteilla.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi