Kuvassa vasemmalta: Ari Silvennoinen (Sdp.) kuntayhtymähallituksen 1. varapuheenjohtaja, Pekka Nousiainen kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja (Kesk.), Ahti Myllys (Kok.) Sosterin yhtymävaltuuston puheenjohtaja.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tahtotila sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksessa on sinetöity yhtymävaltuuston päätöksellä. Sosteri haluaa rakentaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluita osana Pohjois-Savon sote-maakuntaa.

Sosterin valtuusto hyväksyi kokouksessaan maanantaina 14.9.2020 Sosterin lausunnon sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistukseen. Sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö ja sisäministeriö ovat pyytäneet lausuntoa lakiluonnokseen 25.9.2020 mennessä mm. kunnilta ja kuntayhtymiltä. Itä-Savon osalta lausunnossa keskeinen asia on kannanotto tulevan soten suuntaan, eli siihen, tuleeko Sosterin alueen kuulua tulevaisuudessa Pohjois- vai Etelä-Savon sote-maakuntaan.

Esitys Pohjois-Savon suunnaksi hyväksyttiin äänestyksen jälkeen. Sulkavalainen valtuutettu Sanna Reponen (kesk.) teki muutosesityksen, joka oli samalla Sulkavan kunnanvaltuuston kanta. Savonlinnalainen Anne Herttuainen (kesk.) kannatti Reposen esitystä. Muutosesityksessä puollettiin Etelä-Savon suuntaa, ja esitettiin lausuntoon muutoksia yhteensä yhdeksään kohtaan.

Äänestyksessä Reposen esitys sai Herttuaisen tuen, muut valtuutetut puolsivat kuntayhtymähallituksen esitystä. Suhteellinen äänimäärä kuntayhtymähallituksen esityksen tueksi oli JAA-äänin 26,6, EI-äänten suhteellinen määrä oli 3,4.

–          Silloin kun olemme antamassa nimenomaan sairaanhoitopiirin lausuntoa, meillä pitää ykkösasiana olla kuntalaisten saamat, mahdollisimman hyvät ja kattavat sosiaali- ja terveyspalvelut, mahdollisimman läheltä. Ne ovat parhaiten saavutettavissa tulevaisuudessakin osana Pohjois-Savon sote-maakuntaa, yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ahti Myllys sanoo.

–          Osana Pohjois-Savon sote-maakuntaa meillä on ehdottomasti parhaimmat edellytykset säilyttää päivystävä erikoissairaanhoidon sairaala. Yhteistyötä Pohjois-Savon kanssa puoltavat niin lainsäädäntö, henkilöstön saatavuus kuin ison väestöpohjan takaama toiminnallisten suoritteiden määrä, joka mahdollistaa sairaalan toiminnan päivittäisen sisällön järkevän suunnittelun, Sosterin kuntayhtymäjohtaja Panu Peitsaro summaa.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin jäsenkunnista Enonkosken, Rantasalmen ja Savonlinnan valtuustot käsittelevät lausuntonsa vielä tänään 14.9.2020. Jäsenkunnista Sulkava on valtuustopäätöksellään 9.9.2020 päättänyt suunnata Etelä-Savoon.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi