Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän Sosterin hallitus käsitteli vuoden 2021 tilinpäätöksen ja päätti esittää sitä yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi.

Kuntayhtymän tilinpäätöksessä ei perussopimuksen mukaisesti muodostu yli- tai alijäämää. Hyvä tulos näkyi jäsenkunnille yhteensä 10,6 miljoonan euron suuruisena hyvityksenä kuntalaskutuksessa.

?        Olemme pystyneet tarjoamaan lähipalvelut kuntalaisille, samalla kun olemme ottaneet huomioon jäsenkuntien taloudellisesti haastavan tilanteen ja Savonlinnan kaupungin asettamat säästövaatimukset. Tilinpäätöksessä Savonlinnan kaupungin saama hyvityslasku on 9,7 miljoonaa euroa, kuntayhtymähallituksen puheenjohtaja Reima Härkönen sanoo.

Härkösen mukaan hyvinvointialueiden aloitus vuoden 2023 alussa on tuonut erityistä painetta kuntayhtymälle valtion rahoitusmallin vuoksi.

?        Yhtälö, jossa olemme yhdessä muiden sairaanhoitopiirien kanssa, on vaikea. Hyvinvointialueen valtiolta saama aloitusrahoitus perustuu kuntien tilinpäätös- ja talousarviotietoihin niiden sote-kuluista, mutta samalla kuntien taloudelliset edellytykset ovat hyvinvointialueen aloittaessa sitä paremmat, mitä pienemmät niiden sote-kustannukset ovat. Tähän yhtälöön olemme pyrkineet hakemaan tasapainoa.

Hyvityksen saivat Sosterin jäsenkunnat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava sekä ympäristöterveydenhuollon palvelua ostavat kunnat Juva ja Puumala. Kuntalaskutus alitti kokonaisuudessaan neljällä miljoonalla eurolla talousarviossa arvioidun tason 171,8 miljoonaa euroa. Kuntalaskutus kasvoi vuoteen 2020 verraten vuoden 2021 tilinpäätöksessä kolme prosenttia.

?        Vuosi oli hyvin haasteellinen, sillä korona jatkui. Henkilöstön rekrytointi on ollut vaikeaa lääkäreiden lisäksi myös hoito- ja hoivatyöhön. Samalla säästöjä haettiin tavoitteellisesti yhdessä henkilöstön kanssa. Toiminnan tulokset pysyivät kuitenkin tavoitteissa ja toiminta oli laadukasta ja hyvää kaikista haasteista huolimatta. Tästä kiitos kuuluu henkilöstöllemme, kuntayhtymäjohtaja Saara Tavi sanoo.

Myös Sosterin lainamäärä on maltillinen, noin 30 miljoonaa euroa. Velka on pääasiassa perusterveydenhuollon uudisrakennukseen otettua velkaa. Uudisrakennus valmistuu aikataulussa ja aukeaa asiakkaille huhtikuussa.

Terveysperusteiset poissaolot pienenivät vuonna 2021

Kokouksessaan hallitus käsitteli myös vuoden 2021 henkilöstöraportin. Henkilöstön määrä oli 31.12.2021 yhteensä 1689 henkilöä. Henkilöstökulut olivat vuonna 2021 yhteensä 84,6 miljoonaa euroa, ja ne kasvoivat vuodesta 2020 yhteensä noin 2,4 miljoonaa euroa. Syynä kasvuun oli kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen järjestelyerien maksaminen sekä henkilökohtaisen lisän yhteismäärän korottaminen sopimuksen mukaiseksi.

Kuntayhtymähallituksen päätöksestä huolimatta vuosilomia ja säästövapaita pidettiin vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kokonaisuudessaan poissaolojen määrä kasvoi, sen sijaan terveysperusteiset poissaolot pienenivät 1 235 kalenteripäivällä.

?        Henkilöstön näkökulmasta vuosi oli haasteellinen monella tavalla eikä henkilöstön saatavuus ollut ongelmista pienin. Siksikin terveysperusteisten poissaolojen väheneminen on positiivinen asia, Tavi toteaa.

Kuntayhtymähallitus merkitsi henkilöstöraportin 2021 tiedoksi ja esitti sitä edelleen kuntayhtymävaltuustolle tiedoksi.

Sosterin saama asiakaspalaute on hyvää

Sosterissa mitataan asiakastyytyväisyyttä HappyOrNot-menetelmällä.  Vuonna 2021 vastauksia annettiin yhteensä 16 077 kappaletta. Yhteenlaskettuna tyytyväisten osuus oli 95,2 %.

Asiakaspalautetta voi Sosterille antaa myös linkistä Zef.fi -järjestelmällä, jonne pääsee Sosterin kotisivujen etusivulta. Asiakas voi täyttää kyselyn ja antaa avointa palautetta. Keskiarvot ovat olleet korkeat 4,5?4,6 (asteikolla 1-5).

Kotihoidossa tehtiin puolestaan vuonna 2021 asiakaspalautekysely, jossa vastauslomakkeita lähetettiin 459 kpl ja vastausprosentti oli 68 %. Asteikolla 1-5 väittämien keskiarvo oli 4,6 (vaihteluväli 4,2?4,8).

Tiedot selviävät laadun ja potilasturvallisuuden vuoden 2021 tilannekatsauksesta, jonka hallitus kuuli kokouksessaan.

Aiheesta enemmän: https://isshp10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2022246-14

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi