Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimien maanteiden varrella on viime aikoina tavattu kylttejä, joissa esitetään poliittisia viestejä liittyen Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. ELY-keskus on joutunut poistamaan kylttejä, koska tien varren ilmoittelu ja mainonta on säänneltyä.

Ilmoittelun sääntelyssä on lähtökohtana liikenneturvallisuus. Esimerkiksi liittymässä huonosti sijoitettu kyltti haittaa näkemistä.

Maantien varrella mainonta ja ilmoittelu on yleensä luvanvaraista. Tilapäinen ilmoittelu on sallittu ilman ilmoitus- tai lupamenettelyä kokous-, tiedotus-, huvi-, hää- tai muuta niihin rinnastettavaa tilaisuutta taikka yhteiskunnallista, poliittista tai muuta aatteellista tilaisuutta koskien.

Tällöinkin sijoittelussa ja kiinnittämisessä on monta kohtaa, jotka pitää ottaa huomioon.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi