Korkein oikeus (KKO) on tuominnut Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin tuottamuksellisesta virkasalaisuuden rikkomisesta. KKO piti hovioikeuden tuomion ennallaan.

Käräjätuomari oli suurta julkisuutta herättäneessä rikosasiassa määrännyt, että asianomistajien henkilöllisyys oli pidettävä salassa myös tuomiossa. Hän oli laatinut tuomiosta salassa pidettävän sekä julkisen kappaleen ja ilmoittanut tuomion olevan valmis. Käräjäoikeuden tiedottaja oli lähettänyt noin 140:lle tiedotusvälineen edustajalle tuomion julkisen kappaleen, jossa näkyi seitsemän asianomistajan nimet. Näin tuomiossa olleet tiedot muun muassa sukupuolielämästä ja terveydentilasta voitiin yhdistää asianomistajiin.

KKO katsoi, että käräjätuomari oli paljastanut salassa pidettävän tiedon, kun hän oli hyväksynyt julkisuuteen tarkoitetun tuomion. Käräjätuomarin vastuuseen ei vaikuttanut se, ettei hän ollut itse lähettänyt tuomiota eteenpäin. Tuomari oli menetellyt huolimattomasti salassapitomerkintöjä tarkastaessaan, eikä tekoa voitu pitää vähäisenä, koska sen seurauksena asianomistajien arkaluonteisia tietoja oli päätynyt laajalle toimittajien joukolle.

KKO ei muuttanut hovioikeuden tuomitsemaa 25 päiväsakon sakkorangaistusta. Rangaistuksessa oli otettu huomioon teon vakavat seuraukset mutta myös se, että tuomion laatimisessa käytetty tietojärjestelmä oli mahdollistanut virheellisen käsityksen salausmerkintöjen asianmukaisuudesta. Tuomari oli pyrkinyt korjaamaan virheensä heti sen huomattuaan.

Asia käsiteltiin toisena oikeusasteena KKO:ssa. KKO toimitti asiassa suullisen käsittelyn.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi