Markkinaoikeus on antanut päätöksen Isännöintiliittoa ja kuutta isännöintialan yritystä koskeneessa oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynti on koskenut kilpailuoikeuden rikkomuksia vuosina 2014–2017. Isännöintiliitolle määrättiin päätöksessä 65 000 euron seuraamusmaksu. Markkinaoikeuden määräämät seuraamusmaksut olivat kokonaisuudessaan merkittävästi KKV:n esittämiä alemmat.

Markkinaoikeus toteaa päätöksessään, että Isännöintiliiton toiminnassa on tapahtunut virheitä vuosina 2014–2017.

– Päätöksen mukaan Isännöintiliitto on rikkonut kilpailulakia viestimällä hinnankorotuspaineista sekä olemalla aktiivinen ja aloitteellinen hintakeskustelussa. Markkinaoikeus on nyt päätöksensä antanut ja määrännyt meille seuraamusmaksun, jonka maksamme. Emme aio valittaa päätöksestä, sanoo Isännöintiliiton nykyinen toimitusjohtaja Mia Koro-Kanerva. 

Koro-Kanerva pyytää Isännöintiliiton puolesta anteeksi tapahtunutta ja sen aiheuttamaa luottamuspulaa. 

– Luottamus on isännöinnille elinehto. Pyydämme anteeksi näitä toimia sekä niiden koko alalle aiheuttamaa mainehaittaa. Monet isännöitsijät, jotka eivät ole mitenkään olleet osallisia Isännöintiliiton hintoihin liittyvässä viestinnässä tai siitä käydyissä taustakeskusteluissa, ovat joutuneet kärsimään luottamuksen rikkoutumisesta. Luottamuksen rikkoutuminen on aiheuttanut myös taloyhtiöille vaivaa.  

Oikeusprosessin aikana ja käsittelyn ollessa kesken Isännöintiliitto on kiistänyt syytökset.  Koro-Kanerva sanoo oikeusprosessin kuitenkin selkeyttäneen, mikä on markkinaoikeuden mukaan hyväksyttävää. Vastaavaa linjanvetoa markkinaoikeus ei ole aiemmin tehnyt.  

– Olemme oppineet paljon oikeusprosessista. Juridisesti asia ei ole mustavalkoinen, mutta markkinaoikeuden päätöksen mukaan Isännöintiliitto on tehnyt virheitä. Päätös myös korostaa, että silloisen toimitusjohtajan Tero Heikkilän rooli on ollut toiminnassa keskeinen. Näitä virheitä pyydämme anteeksi. 

Toisaalta oikeusprosessin myötä on käynyt ilmi, että hintoihin liittyvällä viestinnällä ei ole ollut vaikutuksia alan hintatasoon. Taloyhtiöille viestinnästä ei siis ole koitunut taloudellista haittaa. 

– Oikeudenkäynnissä esitettiin vahvaa näyttöä siitä, että hinnat eivät ole nousseet. Tätä tukevat myös julkiset taloustiedot, Koro-Kanerva tiivistää. 

Isännöintiliiton toiminnassa tehty merkittäviä muutoksia 

Isännöintiliitossa on eletty viime vuodet isojen muutosten aikaa. Tehdyt muutokset luovat pohjaa myös vastuullisen tulevaisuuden rakentamiselle. 

– Oikeusprosessissa on käsitelty 5–8 vuotta vanhoja asioita. Me olemme monella tavalla siirtyneet jo uuteen aikaan. Toimitusjohtaja ja muu johto on vaihtunut, koko Isännöintiliiton strategia ja toimintatavat on uudistettu ja kilpailuoikeudellista osaamista on lisätty merkittävästi. Toiset asiat ovat nyt toiminnan keskiössä. Näistä tärkeimpinä ovat vastuullisuustyö ja jatkuva kouluttautuminen, Koro-Kanerva kertoo. 

Vastuullisuuden ja avoimuuden edistäminen ovat merkittävässä roolissa Isännöintiliiton uudessa strategiassa.  

– Sillä tiellä ei kai koskaan voi olla valmis, vaan tekemistä on paljon tulevina vuosina. Olemme juuri uudistaneet Isännöintialan eettiset ohjeet yhdessä taloyhtiöitä edustavan Kiinteistöliiton kanssa. Ensi vuoden aikana julkistamme yhdessä jäsenyritystemme kanssa laaditun Vastuullisen isännöinnin työkirjan sekä uudistamme myös isännöinnin valvontajärjestelmän. Vastuullisuuden saralla panostamme myös energiatehokkuuden parantamiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen, joka on koko kiinteistöalalle iso haaste. Haluamme siirtyä nyt uuteen aikaan ja panostaa näiden suurten yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisemiseen. Vastuullisella toiminnalla haluamme palauttaa asiakkaiden luottamuksen, Koro-Kanerva sanoo. 

Kiinteistönomistajia eli taloyhtiöitä edustava Kiinteistöliitto tuomitsee kartelliin syyllistyneiden isännöintialan toimijoiden menettelyt, jotka ovat olleet selkeästi taloyhtiöiden etujen vastaisia.

Kiinteistöliitto pitää kartelliin syyllistyneiden tahojen toimintaa markkinaoikeuden tavoin tuomittavana, ja näiden yritysten asiakkaana olleiden taloyhtiöiden kannalta erittäin valitettavana. Pyrkimys hintatason nostamiseen nyt tuomituilla toimenpiteillä on voinut vaikuttaa myös muiden isännöintiyritysten palkkioihin, eli kärsijöiksi ovat saattaneet joutua muutkin kuin tuomittujen isännöintiyritysten asiakkaina olleet taloyhtiöt.

”Pidämme erittäin positiivisena sitä, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV on viranomaisena ollut tehtäviensä tasalla ja ottanut kartelliasian tutkittavakseen sekä saattanut kilpailulainsäädännön vastaiset menettelyt julki ja markkinaoikeuden ratkaistaviksi”, toteaa Kiinteistöliiton yhteysjohtaja Timo Tossavainen.

Kiinteistöliitto on kartoittanut isännöintipalkkioiden tasoa ja kehitystä kolmen vuoden välein toteutetuilla tutkimuksilla.

”Mielenkiintoista on katsoa vuoden 2023 alussa seuraavan kerran toteutettavan palkkiokyselyn tuloksia ja isännöintipalkkioiden kehitystä viime vuosina”, Tossavainen sanoo.

Vahingonkorvaukset mahdollisia

Kartellista taloudellista vahinkoa kärsineillä on halutessaan mahdollisuus nostaa vahingonkorvauskanne ja hakea kärsityn vahingon korvaamista.

Vahinkoja koskeva todistelu on ratkaisevassa roolissa vahingonkorvausta koskevissa oikeudenkäynneissä. Taloyhtiöiden tulee valmistautua osoittamaan kärsimänsä vahingon määrä, mikäli taloyhtiö on aikeissa hakea vahingonkorvausta.

Kiinteistöliitto on koonnut taloyhtiöille tiiviit ohjeet, jotka löytyvät osoitteesta www.kiinteistoliitto.fi/taloyhtio/isannointi/isannointialankartellitutkinta.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi