Jokioisilla sijaitsevan Tukikoti Pauliinan palveluntuottaja ei ole avin mukaan korjannut toiminnassa ilmenneitä puutteita. Kuva: Tukikoti Pauliina
Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt 18.10.2023 LapsiperhePalvelu Stark Oy:n keskeyttämään Jokioisilla sijaitsevan Tukikoti Pauliinan toiminnan. Aluehallintovirasto on havainnut laitoksen toiminnassa vakavia puutteita. Asiakasturvallisuuden varmistamiseksi toiminta on täytynyt keskeyttää välittömästi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
Aluehallintovirasto on saanut Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta ilmoituksen Tukikoti Pauliinan toiminnan asiakas- ja potilasturvallisuutta olennaisesti vaarantavista epäkohdista ja puutteista. Virasto on tehnyt ilmoituksen perusteella ennalta ilmoittamattoman tarkastuskäynnin kyseiseen toimintayksikköön.

Tarkastuskäynnillä todettiin, että toimintayksikön henkilöstömäärä on lastensuojelulain ja palvelujen tuottajalle myönnetyn luvan edellytyksiin nähden riittämätön. Henkilöstömäärän vuoksi toimintayksikkö ei pysty järjestämään lasten ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa turvallisesti.

Aluehallintovirasto ja Kanta-Hämeen hyvinvointialue ovat kyseistä toimintayksikköä koskevassa aikaisemmassa valvonnassa ohjanneet palveluntuottajaa korjaamaan toiminnassa ilmenneet puutteet ja saattamaan henkilöstömitoituksen lastensuojelulain ja yksikölle myönnetyn luvan mukaiseksi. Palveluntuottaja ei ole korjannut toimintaa siten, että aluehallintovirasto olisi voinut todeta toimintaedellytysten täyttyvän. Palveluntuottaja ei myöskään esittänyt tarkastuskäynnin yhteydessä suunnitelmaa toiminnan saattamisesta lastensuojelulain ja yksikölle myönnetyn luvan mukaiseksi.

Asiakasturvallisuuden varmistamiseksi toiminta on täytynyt keskeyttää välittömästi ja päätös panna täytäntöön mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Sijoitettujen lasten sijaishuollon jatkuminen on varmistettu Tukikoti Pauliinan toiminnan keskeytyksestä huolimatta.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi