Teemu Torssonen ei ole suostunut eroamaan luottamustehtävistään Jyväskylän kaupunginvaltuustossa.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan yksimielisesti asettaa tilapäisen valiokunnan valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamista. Taustalla on 11.9.2020 saatu tieto siitä, että Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen Teemu Torssonen on vangittu todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä.

Valiokunta tulee valmistelemaan kaupunginhallituksen erottamisen lokakuun 26. päivä olevaan valtuustoon kuultuaan asianosaisia. Samassa kokouksessa valtuusto nimeää myös uuden hallituksen. Mikäli valiokunta saa työnsä valmiiksi jo aiemmin, valtuusto pitää ylimääräisen kokouksen ja tekee päätökset nopeammalla aikataululla. 

Valtuusto nimesi tilapäisen valiokunnan puheenjohtajaksi Tuija Mäkisen (varajäsen Timo Taskinen) ja varapuheenjohtajaksi Tony Melvillen (varajäsen Leena Yksjärvi). Tilapäisen valiokunnan jäsenet ovat Jaakko Selin (varajäsen Pirita Wahlstedt-Niskanen), Tuulia Kuntsi (varajäsen Jyri Ylönen), Kari Yksjärvi (varajäsen Paula Rastas), Marika Visakorpi (varajäsen Arto Lampila) ja Tapani Mäki (varajäsen Kauko Isomäki). Virkamiehistä kokouksissa on paikalla kaupunginsihteeri Anu Leppänen ja kaupunginlakimies Jaana Nyman. 

Kuntalaissa on tarkat määräykset siitä, miten luottamushenkilön asemaan voidaan vaikuttaa kesken toimikauden. Kuntalaissa (34-35 §) määrätään, että valtuusto voi erottaa kunnan, kuntayhtymän ja kuntien yhteiseen toimielimeen valitsemansa luottamushenkilöt kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee kaikkia toimielimeen valittuja luottamushenkilöitä ja perustuu valtuuston poliittiseen harkintaan. 

Teemu Torssosen asemaan Jyväskylän kaupunginvaltuutettuna vaikuttaa se, miten rikostutkinta etenee ja nostetaanko häntä vastaan syytteet. Kuntalaki määrää, että mikäli luottamushenkilö on asetettu syytteeseen rikoksesta, jonka laatu tai tekotapa osoittaa, ettei hän voi toimia luottamustehtävässään sen edellyttämällä tavalla, valtuusto voi oikeudenkäynnin ajaksi pidättää hänet toimestaan. Erottaminen tulee kysymykseen, jos valtuutettu on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu vankeuteen vähintään kuudeksi kuukaudeksi. Tuolloin valtuusto voi erottaa henkilön luottamustoimestaan.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi