Puolustusvoimain komentajan, kenraali Timo Kivinen Kuva: Puolustusvoimat

Puolustusvoimain komentajan, kenraali Timo Kivisen mukaan Suomea vastaan kohdistuvan sotilaallisen voiman käytön tai sillä uhkaamisen ennaltaehkäisykyky luodaan riittävällä sotilaallisella suorituskyvyllä, maanpuolustustahdolla ja yhteiskunnan kyvyllä tukea kaikin voimavaroin puolustuksen toteutusta.

Puolustusvoimien jokapäiväinen toiminta ja kehitystyö tähtää siihen, että voimme ennaltaehkäistä sotilaallisen kriisitilanteen Suomen alueella. Tämä edellyttää meiltä jatkuvaa alueellisen koskemattomuuden valvonta- ja torjuntakykyä, toimintavalmiudessa olevia valmiusyksiköitä, kaukovaikutteisia kynnysasejärjestelmiä sekä laajaan reserviin perustuvaa kokonaisvaltaista aluepuolustusta, totesi kenraali Kivinen 238. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa Helsingissä 8.11.2021.

Vuoden 2017 puolustusselonteossa linjatuilla meri- ja Ilmavoimien strategisilla hankkeilla on keskeinen vaikutus Suomen puolustuskykyyn vuosikymmeniksi eteenpäin.

– Laivue 2020 –hankkeella korvataan poistuvat alukset ja ylläpidetään merivoimien kyky täyttää tehtävänsä. Merivoimien uudet alukset varmistavat yhdessä rannikkojoukkojen kanssa, että Suomen meripuolustus jatkossakin hallitsee oman toiminnan kannalta tärkeät meri- ja saaristoalueet. Hävittäjien ajallinen ja paikallinen ilmatilanhallinta suojaa Maa- ja Merivoimien joukkojen taistelua. Tämän lisäksi monitoimihävittäjät tuottavat tiedustelu- ja valvontatietoa, maalinosoitusta ja tulitukea Suomen joka kolkassa.

Strategisten hankkeiden ohessa myös ilmatorjuntaa ja Maavoimia kehitetään johdonmukaisesti.

– Kehitämme ilmatorjuntaa kiinteänä osan ilmapuolustusta. Käynnissä olevassa hankkeessa on tavoitteena rakentaa ilmatorjunnalle nykyistä kattavampi korkeatorjuntakyky ja kasvattaa merkittävästi ilmatorjunnan ulottuvuutta. Tällä vuosikymmenellä maavoimien kehittämistä jatketaan erityisesti liikkuvuuden osalta. Ensi vuosikymmenellä merkittävä osa maavoimien kalustosta tulee elinkaarensa päähän, jolloin edessä on laajempi maavoimien uudistaminen.
Puolustusvalmiuden ylläpito ja kehittäminen ei ole vain materiaalisen suorituskyvyn rakentamista vaan myös henkilöstön osaamisen sekä toimintaperiaatteiden on vastattava turvallisuusympäristön vaatimuksiin.

– Olemme viime vuosina keskittyneet valmiuteen liittyvien toimintatapojen kehittämiseen. Meillä on nyt aiempaa parempi kyky säädellä omaa valmiutta lähiympäristön sotilaallisen toiminnan edellyttämällä tavalla.

Puolustusvoimain komentajan puhe kokonaisuudessaan (vain suomeksi)
MPKK YouTube: tallenne maanpuolustuskurssin avajaisista

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi