Valtioneuvosto nimitti torstaina 19. marraskuuta oikeustieteen kandidaatti Robin Lardotin jatkamaan Keskusrikospoliisin päällikkönä. Virka täytetään ajalle 1.12.2020 – 30.9.2025.

Robin Lardot on toiminut vuodesta 2013 lähtien Keskusrikospoliisin päällikkönä. Hänellä on laaja-alaista kokemusta poliisin vaativista johtamistehtävistä sekä kehittämishankkeiden läpiviennistä.

Lardot on ollut vastuussa monista merkittävistä koko poliisihallintoa koskevista kehittämishankkeista kuten Ponnistus-koulutushankkeesta, harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan toimintaohjelman sekä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategian valmistelusta. Lisäksi Lardot on Keskusrikospoliisin päällikkönä käynnistänyt ja ollut vastuussa useista Keskusrikospoliisin kehittämishankkeista kuten poliisin kyberrikostorjuntakeskuksen perustamisesta, todistajansuojeluohjelmasta sekä Keskusrikospoliisin palvelujen kehittämisestä.

– Vaikka järjestäytynyt rikollisuus on edelleen merkittävää, tietoverkkorikollisuus on kasvussa ja myös perinteinen rikollisuus siirtyy yhä enemmän tietoverkkoihin. Tietomurrot, petokset, identiteettivarkaudet ja maalittaminen verkossa ovat jo arkipäivää. Nämä haasteet toimintaympäristöön vastaamisessa jatkuvat myös tulevina vuosina. Lisäksi viranomaisten on pystyttävä huolehtimaan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien oikeuksien turvaamisesta. Tämä edellyttää jatkossakin Keskusrikospoliisilta määrätietoista ja tehokasta toimintaa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa, arvioi Robin Lardot.

Aiemmin Lardot on toiminut Keskusrikospoliisin apulaispäällikkönä vuosina 1999 – 2003. Lisäksi hänellä on pitkäaikaista muuta kokemusta Keskusrikospoliisin eri tehtävistä muun muassa rikosylitarkastajana ja rikoskomisariona. Vuosina 2010 – 2013 Lardot toimi Poliisihallituksessa rikostorjuntayksikössä poliisijohtajana ja vuosina 2003 – 2009 sisäministeriössä poliisiylitarkastajana.

Keskusrikospoliisin päällikkö johtaa, kehittää ja valvoo Keskusrikospoliisin toimintaa ja vastaa viraston ja sen henkilöstön toimintaedellytyksistä ja toiminnan tuloksellisuudesta. Lisäksi Keskusrikospoliisin päällikön tehtäviin kuuluu muun muassa sopia Poliisihallituksen kanssa viraston tulostavoitteista ja määrärahoista, vahvistaa viraston strategiset linjaukset sekä vastata Keskusrikospoliisin kansallisesta ja kansainvälisestä sidosryhmäyhteistyöstä.

Keskusrikospoliisin päälliköstä on tehty laaja turvallisuusselvitys ja hänen kanssaan on solmittu valtion virkamieslain mukainen karenssisopimus.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi