Korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt valituslupaa Sunny Car Center Hämeenlinna Oy:n vastuuhenkilöille asiassa, joka koski heidän vahingonkorvausvelvollisuuttaan yhtiön konkurssipesälle. Turun hovioikeuden antama tuomio jäi siten voimaan.

Hovioikeus oli tuominnut yhtiön toimitusjohtajana ja hallituksen puheenjohtajana toimeen Markku Ritaluoman suorittamaan yhtiön konkurssipesälle vahingonkorvauksena noin 6,2 miljoonaa euroa. Hallituksen jäsen Iisakki Kiemunki oli tuomittu vastaamaan vahingoista yhteisvastuullisesti 150 000 euroon saakka. Hovioikeus ei muuttanut Kanta-Hämeen käräjäoikeuden aiemmin antamaa tuomiota muutoin kuin Kiemungille määrätyn korvausvastuun osalta.

Hovioikeus oli katsonut, että Ritaluoma oli rikkonut osakeyhtiölain säännöksiä ja aiheuttanut yhtiölle vahinkoa ainakin törkeästä huolimattomuudesta, kun hän oli siirtänyt yhtiön varoja vuosina 2013-2014 useille eri vastaanottajille yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa. Kiemungin oli katsottu huolimattomuudesta laiminlyöneen hänelle hallituksen jäsenenä kuuluneita velvollisuuksia muun muassa valvoa toimitusjohtajan toimintaa.                

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi