Korkein oikeus (KKO) on myöntänyt kaksi valituslupaa Oulun soramonttusurmaa koskevassa asiassa.

Syyttäjä vaati alun perin kolmelle miehelle rangaistusta murhasta. Oulun käräjäoikeus tuomitsi Harri Hietamäen ja Jimmy Leinosen yllytyksestä tappoon. Käräjäoikeuden mukaan Hietamäki ja Leinonen olivat kuljettaneet kaksi veljestä soramontulle, jossa he olivat painostaneet toisen heistä ampumaan veljensä. Veljensä ampunut mies tuomittiin surmasta.

Rovaniemen hovioikeus piti Hietamäen tekoa yllytyksenä murhaan ja korotti hänelle tuomitun rangaistuksen elinkaudeksi vankeutta. Leinonen tuomittiin avunannosta murhaan ja hänelle määrättiin 9 vuoden 9 kuukauden vankeusrangaistus.

KKO:ssa Hietamäki ja Leinonen vaativat muun muassa syytteiden hylkäämistä.

Korkein oikeus käsittelee tässä vaiheessa vain sitä, onko Hietamäki ja Leinonen voitu tuomita yllytyksestä ja avunannosta murhaan, kun rikoksen tekijä eli veljensä ampunut mies on tuomittu surmasta. Korkein oikeus ratkaisee myöhemmin, ottaako se asian käsiteltäväkseen muilta osin.

Faktalaatikko: Tappo, murha ja surma

Taposta tuomitaan se, joka tappaa toisen. Rangaistus 8 – 12 v vankeutta.

Murha: jos tappo tehdään 1) vakaasti harkiten, 2) erityisen raa’alla tai julmalla tavalla, 3) vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen tai 4) tappamalla virkamies hänen ollessaan virkansa puolesta ylläpitämässä järjestystä tai turvallisuutta taikka virkatoimen vuoksi ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Rangaistus elinkausi vankeutta.

Surma: jos tappo, huomioon ottaen rikoksen poikkeukselliset olosuhteet, rikoksentekijän vaikuttimet tai muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen lieventävien asianhaarojen vallitessa tehty. Rangaistus 4 – 10 vuotta vankeutta.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi