Kuluttajan ja sähkönkäyttäjän kannalta hallituksen esitys sähkön siirtohintojen kohtuullistamisesta on jäämässä jälleen pannukakuksi. Esitys jättää edelleen sähkönsiirron kuluttajahintoihin liian suuria korotusmahdollisuuksia. Kuluttajaliitto vaatii muutoksia alijäämän perimiskausiin sekä vuotuiseen korotuskattoon.

”Esitys on oikeansuuntainen, mutta aivan liian kosmeettinen”, toteaa Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling-Pomoell. Takuita kuluttajan maksamien sähkön siirtohintojen laskusta ei esityksen myötä ole luvassa. Päinvastoin, sähkönkäyttäjän laskussa saattaa odottaa ikäviä yllätyksiä tulevina vuosina. Kuluttajaliiton näkemyksen mukaan esityksessä on kaksi keskeistä asiaa, joita tulee tarkastella erityisen kriittisesti.

Sähköyhtiöt saisivat esityksen mukaan veloittaa asiakkailtaan alijäämää sähkönsiirtomaksuina takautuvasti nykyistä pidempään. Esityksessä ehdotetaan jopa alijäämän tasoitusjakson pidentämistä painavasta syystä yhdestä kaudesta kahteen. ”Tasoituskauden pidentäminen vähentää sähkönkuluttajan turvaa entisestään ja lisää mahdollisuuksia hinnankorotuksiin”, Juha Beurling-Pomoell korostaa.

Lisäksi enimmäiskorotuskaton lasku 8 prosenttiin jää edelleen liian suureksi. ”Sähkönsiirron vuotuisen korotuskaton tulee olla nykyistä esitystä huomattavasti alhaisempi”, Juha Beurling-Pomoell toteaa. ”Kuluttajan äänen ylläpitäjänä emme missään nimessä voi hyväksyä nykyistä hallituksen esitystä ilman muutoksia kohti parempaa kuluttajan suojelua hinnankorotuksilta”.

Eduskunta sai tammikuussa käsiteltäväkseen esityksen sähkönsiirron uudistuksista ja asia on nyt valiokuntakäsittelyssä.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi