Kuva: POLIISI

Poliisihallitus on saanut eduskunnan oikeusasiamieheltä huomautuksen osin lainvastaisesta ja osin virheellisestä mielenterveyslain mukaista poliisin virka-apua koskevasta ohjaavasta kirjeestä. Poliisi ottaa moitteet vakavasti ja on ryhtynyt välittömästi toimeen asian suhteen.

EOA:n ratkaisussa on tarkasteltu Poliisihallituksen 10.1.2022 poliisiyksiköille jakamaa ohjaavaa kirjettä, joka käsittelee mielenterveyslaissa säädetyn virka-avun antamista ja virka-apusäännöksen sisällöllistä toimivaltaa.

Ratkaisun mukaan ohjaava kirje on voinut vakavasti vaarantaa sekä mielenterveyslain mukaisen hoidon tarpeessa olevien henkilöiden että sivullisten henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta sekä muita perusoikeuksia. Oikeusasiamies pitää Poliisihallituksen menettelyä vakavasti moitittavana.

– Saamamme vakavat moitteet ovat poikkeukselliset, ja ne otetaan vakavasti myös poliisin hallinnossa. Olemme ryhtyneet välittömästi toimenpiteisiin. Olemme tänään ilmoittaneet poliisiyksiköille, että kyseinen kirje kumotaan. Muutos tulee voimaan välittömästi, kertoo poliisitarkastaja Marja Kiiski Poliisihallituksesta.

EOA on pyytänyt Poliisihallitusta kiireellisesti arvioimaan ohjaavan kirjeensä sisältöä ja ilmoittamaan viimeistään syyskuun loppuun mennessä, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty.

– Tutustumme nyt EOA:n ratkaisuun tarkasti. Päätämme sen jälkeen, millaisiin toimenpiteisiin on syytä ryhtyä, eli onko esimerkiksi tarvetta päivittää ohjeistusta yhteistyössä terveydenvalvonnan viranomaisten kanssa, Kiiski kertoo.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi