Kuva: Puolustusvoimat

Vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettu laki (556/2007) muuttui 8.7.2022. Lakiuudistuksen myötä Puolustusvoimien aseita ja ampumatarvikkeita voidaan käyttää Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämässä yksilön sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa.

Päivitetty laki tarjoaa aktiiviselle reserviläiselle mahdollisuuden kehittää omaa ampumataitoaan nousujohteisesti Puolustusvoimien aseilla ja ampumatarvikkeilla.

Uudistus mahdollistaa MPK:lle aiempaa monipuolisemman koulutuksen järjestämisen Puolustusvoimien aseilla. Tämä kehittää Puolustusvoimien poikkeusolojen joukkojen suorituskykyä ja syventää Puolustusvoimien ja MPK:n välistä operatiivista kumppanuutta. MPK voi järjestää ammuntoja aiempaan tapaan myös ilman Puolustusvoimien aseita.

– Päivitetty laki ja sen mahdollistama monipuolinen ampumakoulutus tarjoavat aktiiviselle reserviläiselle mahdollisuuden kehittää omaa ampumataitoaan nousujohteisesti Puolustusvoimien aseilla ja ampumatarvikkeilla, toteaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Jukka Nurmi Pääesikunnan koulutusosastolta.

Turvallinen asekäsittely on reserviläisen tärkeä taito. Ammunnoissakin tärkein asia on turvallisuus. Puolustusvoimien aseita käytettäessä noudatetaan Puolustusvoimien normeja ja varomääräyksiä.

– MPK:n ammunnoissa ammuntojen johtajina toimivat ja turvallisuudesta vastaavat Puolustusvoimien hyväksymät MPK:n aktiiviset reserviläiskouluttajat. Puolustusvoimien aseilla ja ampumatarvikkeilla ammuttaessa mukana on aina lisäksi Puolustusvoimien asettama valvoja.

Myös MPK:n mahdollisuudet lähettää osallistujia kansainväliseen koulutukseen paranevat.

– Tämä tarjoaa reserviläiselle aikaisempaa laajemmat edellytykset kehittää omaa osaamistaan joko kurssilaisena tai kouluttajana kansainvälisessä toimintaympäristössä. Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen yhteyksiä tiivistetään lähiaikoina erityisesti Viron ja Ruotsin kanssa, jotta reserviläiset voivat osallistua koulutuksiin ja harjoitteluun Virossa ja Ruotsissa. Vastaavasti toivomme näkevämme virolaisia ja ruotsalaisia Suomessa MPK:n kursseilla ja esimerkiksi paikallispuolustukseen liittyvissä harjoituksissa, Nurmi kertoo.

Reservin koulutusta kehitetään

Vapaaehtoisen maanpuolustuksen uudistaminen on keskeinen osa reservin koulutuksen kehittämistä.

– Reservin koulutusta kehittämällä varmistetaan, että meillä on riittävästi sodan ajan tehtäviä vastaavia, osaavia, toimintakykyisiä ja sitoutuneita reserviläisiä sekä vahvistetaan yleisesti maanpuolustustahtoa eversti Nurmi tiivistää.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi