Kuva: Helsingin Poliisi

Helsingin keskustaan lauantaina kokoontuneet mielenosoittajat eivät noudattaneet poliisin käskyjä saattaa mielenosoitus turvalliseksi. Helsingin poliisi aloittaa esitutkinnan järjestäjien mahdollisesta syyllistymisestä kokoontumisrikkomukseen.

Sananvapaus ja kokoontumisvapaus ovat perusoikeuksia, joita poliisi turvaa tasapuolisesti. Poliisi voi puuttua mielenosoituksen kulkuun, jos mielenosoitus vaarantaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta, estää liikennettä tai on tartuntatautilain 58 §:n perusteella tehtyjen päätösten vastainen. Poliisin tavoite on kuitenkin aina neuvotella järjestäjän kanssa tilanteen ratkaisemiseksi, jotta mielenosoituksen keskeyttäminen voidaan välttää. Poliisilaissa on määrätty periaatteita, joita poliisin pitäisi toiminnassaan ottaa huomioon. Tärkeimpiä näistä periaatteista tässä tapauksessa ovat vähimmän haitan periaate ja perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen.

– Periaatteet pitävät sisällään muun muassa ajatuksen siitä, että ei tule käyttää toiminnassaan ankaria keinoja, mikäli sama lopputulos on saavutettavissa muilla tavoilla. Nyt väkijoukko saatiin hajautumaan antamalla mielenosoituksen edetä loppuun, kertoo komisario Jarmo Heinonen.

Helsingin poliisi turvasi kokoontumisvapauden lauantaina, vaikka mielenosoittajat eivät noudattaneet poliisin kanssa etukäteen sopimaansa suunnitelmaa. Mielenosoituksen keskeyttäminen ei olisi ollut järkevä ja vaikuttava toimenpide, koska mahdolliset altistumiset olivat jo tapahtuneet. Poliisin tietojen mukaan merkittävä osa mielenosoittajista saapui mielenosoitukseen Helsingin ulkopuolelta yhteiskuljetuksilla.

Mielenosoittamiseen liittyy sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Järjestäjän vastuulla on, että mielenosoittajat noudattavat poliisin kanssa sovittuja linjauksia tapahtumassa. Mielenosoituksen järjestäjät eivät noudattaneet poliisin käskyjä saattaa mielenosoitus turvalliseksi.

– Esitutkinta kohdistetaan mielenosoituksen järjestäjiin. Rikosnimike on kokoontumisrikkomus, josta mahdollinen rangaistus on sakko, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juha-Matti Suominen.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi