Lauantaina 5.3.2022 eduskuntatalon edustalle kokoontuva mielenilmaus muistuttaa pääministeri Sanna Marinin hallitukselle, että Ukrainan sota ja kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin tuore raportti osoittavat yhteiskuntamme fossiiliriippuvuuden tuhoisuuden. Mielenosoittajat vaativat hallitusta lunastamaan lupauksensa fossiilivapaasta hyvinvointiyhteiskunnasta.

Kevään aikana pääministeri Sanna Marinin hallituksen on määrä viimeistellä kasvihuonekaasujen päästövähennyksiä ja hiilinieluja ohjaavat ilmastosuunnitelmat. Se on juuri antanut esityksen ilmastolain muuttamisesta eduskunnalle. Tämä kevät onkin ilmastoaiheisten vaalilupausten lunastamisen aikaa.

”Pääministeri Marinin hallitusohjelmassa luvataan tehdä Suomesta maailman ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. On aika lunastaa tämä lupaus pikavauhtia. Suomen tulevassa ilmasto- ja energiastrategiassa tulee asettaa selkeät ja ripeät askelmerkit fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumiselle sekä tehdä tämä siirtymä oikeudenmukaisesti, kaikkien toimeentulon ja hyvinvoinnin varmistamiseksi”, Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson painottaa.

Suomen ilmastopaneelin ja Suomen ympäristökeskuksen arvioiden mukaan hallituksen olisi tehtävä lisää päästövähennystoimia taakanjakosektorilla vähintään miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin verran, jotta Suomi saavuttaa vuoden 2030 ilmastotavoitteensa. Lisäpäästövähennykset voisivat kohdistua liikenteeseen, maatalouteen, rakennusten erillislämmitykseen, F-kaasuihin ja jätehuoltoon.

Mielenosoittajat vaativat hallitusta tekemään tarvittavat lisäpäätökset päästövähennyksistä maaliskuun alun neuvotteluissa.

”Hallituksella on mitä parhain mahdollisuus tehdä tiedepohjaista ilmastopolitiikkaa tutkijoiden lausuntojen pohjalta. Päästövähennykset eivät ole juuri edenneet liikenteessä tai maataloudessa, joten nyt jos koskaan tarvitaan tehokkaita ilmastotoimia”, kertoo ilmastoaktivisti Ellen Ojala.

Hallitus ja eduskunta päivittävät paraikaa vuonna 2015 voimaan tullutta ilmastolakia.

”On hyvä, että hallituksen esityksessä ilmastolain päivitykseksi on päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040, ja että vuoden 2050 tavoitetta korotetaan. Lakiesityksestä kuitenkin puuttuvat kuntien, seutujen ja maakuntien velvoite laatia ilmastosuunnitelma sekä säädökset ilmastolain alaisia suunnitelmia koskevasta muutoksenhausta. Hallituksen on laadittava nämä täydentävät esitykset niin, että eduskunta ehtii ne käsitellä kuluvalla vaalikaudella, ” vaatii Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Riku Eskelinen.

Ilmastokriisi ja luontokato kietoutuvat toisiinsa. Luonto kannattelee kaikkea elämää ja elinympäristöt ovat koti lukuisille lajeille. Suomessa metsäluonnon heikentymisen myötä moni ennen yleinen laji on uhanalaistunut ja lähes 80 prosenttia metsätyypeistä on arvioitu uhanalaisiksi.

”Suomen luonto voi huonosti.??????? Viimeiset vanhat metsät ovat luontomme helmiä ja tärkeitä hiilen varastoja, mutta ne ovat jatkuvan hakkuu-uhan alla. Valtion vanhojen ja luonnontilaisten metsien tiukka suojelu on välttämätön askel Suomen luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa”, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton toiminnanjohtaja Tapani Veistola.

Lunastakaa lupaukset -mielenosoitus pidetään lauantaina 5.3. kello 14 alkaen eduskuntatalon edessä. Kanssamme vaatimassa hallitusta lunastamaan lupauksensa ovat esiintymässä 22-Pistepirkko, Kuopus, Anni Pokela (Kasvoja), PAND – Taiteilijat rauhan puolesta Merikukka Kiviharju ja Arja Pekurinen sekä Juha Valkeapään Tulipää. Järjestäjien lisäksi puheita pitävät myös saamelaisaktivisti Petra Laiti ja eläinoikeusliike Viral Vegansin Benjamin Pitkänen.

Mielenosoituksen järjestäjiä ovat Elokapina, Fridays for Future, Suomen luonnonsuojeluliitto, Greenpeace Suomi, Amnesty International Suomi, Climate Move, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Hiilivapaa Suomi, Ilmastoisovanhemmat, Ilmastovanhemmat, Siemenpuu-säätiö ja PAND – Taiteilijat rauhan puolesta.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi