Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Naisjärjestöjen Keskusliiton kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3. alkava kuntavaalikampanja 10 tasa-arvotekoa kuntiin haastaa ehdokkaat, puolueet ja tulevat kuntapäättäjät ottamaan sukupuolten tasa-arvon edistämisen teemaksi kampanjointiin ja tekemään tasa-arvotekoja omissa kunnissaan.

– Kunnissa tehdään päätöksiä, jotka vaikuttavat laajasti naisten elämään. Silti naisten osallistuminen kunnalliseen päätöksentekoon laahaa kolmekymmentä vuotta eduskuntaa jäljessä. Nyt on hyvä aika korjata tämä naisten aliedustus ja näkymättömyys kuntapolitiikan johdossa. On vain oikein valita puolet naisia, sanoo Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Eva Biaudet.

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän estäminen ovat kunnan velvollisuuksia, ja monet arkielämäämme vaikuttavat päätökset tehdään ja toteutetaan kunnissa. Naisjärjestöjen Keskusliiton kampanja tarjoaa ehdokkaille kampanjoinnin avuksi 10 ajankohtaista ja konkreettista tekoa, jotka liittyvät esimerkiksi sote-alan työolojen parantamiseen, ilmaiseen ehkäisyyn sekä turvakotipaikkojen lisäämiseen.

Vuoden 2017 kuntavaaleissa valittujen valtuutettujen määrä oli noin 9000. Heistä 39 prosenttia eli noin 3500 henkilöä on naisia. Kunnanhallitusten puheenjohtajina on vain 31 prosenttia naisia ja lautakuntien puheenjohtajista 30 prosenttia on naisia. Kunnanjohtajista vain neljännes on naisia. Kuuluvatko moninaisten naisten näkemykset kuntien päätöksenteossa? Mistä asioista naiset päättävät?

Jarruttaako vihapuhe naisten ehdolle asettumista ja kampanjointia? Sekä ehdokkaana oleviin naisiin että valittuihin valtuutettuihin kohdistuu sosiaalisessa mediassa vihapuhetta, ja vihapuhe ja häirintä vaikuttavat naisten mahdollisuuteen osallistua keskusteluun. Siksi naisiin kohdistuva vihapuhe on uhka sananvapaudelle ja demokratialle.

Haluamme varmistaa, että kuntavaalien ehdokkaissa ja kuntien päättäjissä on naisia rakentamassa tasa-arvoista ja kestävää yhteiskuntaa. Isoimmissa kaupungeissa on enemmän naisia päättävissä asemissa, mutta ne antavat kokonaisuudesta paremman kuvan, kuin se todellisuudessa on. Myös pieniin kuntiin tarvitaan naisia päättämään.

Naisjärjestöjen Keskusliitto kannustaa kuntavaaliehdokkaita kaikista puolueista sitoutumaan yhteen tai useampaan tasa-arvotekoon ja ilmoittautumaan mukaan sivuillamme. Naisjärjestöjen Keskusliitto tarjoaa ehdokkaille valmiit materiaalit ja näkyvyyttä eri viestintäkanavissa. Monet ehdokkaat eri puolueista ovat jo ilmoittautuneet mukaan viemään 10 tasa-arvotekoa kuntiin. Mihin tekoon sinä sitoudut?

Naisjärjestöjen Keskusliitto on edistänyt sukupuolten tasa-arvoista asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa vuodesta 1911 lähtien, ja viettää tänä vuonna 110-vuotisjuhliaan teemalla Suomi ilman naisia. Näytämme, millainen Suomi olisi ilman naisia ja naisjärjestöjä ja teemme naisten työstä näkyvää. #SuomiIlmanNaisia

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi