Helsingin hovioikeus on tänään antamallaan päätöksellä hylännyt joukkotuhonnasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomitun Francois Bazaramban hakemuksen ehdonalaiseen vapauteen päästämisestä. Kyseessä on ollut Bazaramban toinen hakemus. Aikaisempi hakemus hylättiin 4.1.2019 annetulla päätöksellä.

Helsingin hovioikeus on 30.3.2012 tuominnut Bazaramban Ruandassa vuoden 1994 aikana tehdystä tutseihin kohdistuneesta joukkotuhonnasta elinkaudeksi vankeuteen. Bazaramba on ollut elinkautiseen

vankeusrangaistukseen johtaneen rikoksensa vuoksi vapautensa menettäneenä yhtäjaksoisesti 5.4.2007 lähtien eli lähes 14 vuotta.

Bazaramban vapauttamisen puolesta ovat puhuneet osaltaan vankila-aikainen käyttäytyminen, rangaistusajan suunnitelman toteutuminen, korkea ikä, heikentynyt terveydentila sekä hänen syykseen luetusta rikoksesta kulunut pitkä aika. Bazarambasta tehdyn riskiarvion perusteella asiassa ei ole ollut myöskään olemassa ilmeistä vaaraa siitä, että hän syyllistyisi vapauduttuaan uudelleen henkeä, terveyttä tai vapautta törkeästi loukkaavaan rikokseen.

Bazaramba on vedonnut vapauttamisensa puolesta myös siihen, että useita muita Ruandan vuoden 1994 tapahtumiin osallistuneita henkilöitä ja näihin liittyvistä rikoksista tuomittuja henkilöitä on jo vapautettu.

Hovioikeus on todennut päätöksessään, että Bazaramban syyksi luettua rikosta on pidettävä laadultaan niin vakavana, että sen perusteella määräytyvän vankilassaoloajan on oltava selvästi elinkautisesta vankeusrangaistuksesta keskimäärin seuraavaa vankilassaoloaikaa pidempi. Teon laatu ja Bazaramban suorittama rangaistusaika huomioon ottaen hovioikeus on katsonut, ettei häntä voida vielä täytäntöönpanon tässä vaiheessa vapauttaa ehdonalaiseen vapauteen.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi