kuvaaja: Till Sawala / Elokapina / Extinction Rebellion Finland

Helsingin poliisi on evännyt pienkeräyksen Elokapinan mielenosoittajilta lokakuussa 2020 laajaa julkista keskustelua herättäneeseen sumutustapaukseen liittyen. Elokapinan mielenosoittajat aikoivat kerätä rahaa oman edustuksensa järjestämiseen. Oikeusoppineiden mielestä Helsingin poliisin päätös rikkoo perus- ja ihmisoikeuksia.

Till Sawala, Tuulia Reponen ja Ville Saarinen tekivät pienkeräysilmoituksen 27.10.2022 järjestääkseen pienkeräyksen, jolla kattaisivat elokapinallisten asianajokulut huhtikuussa 2023 käräjäoikeudessa käsiteltävässä OC-sumutustapauksessa. Rikosasiassa on syytettynä seitsemän Helsingin poliisilaitoksen poliisia. Syytteet koskevat mielenosoituksen siirtämisen ja voimakeinojen käyttämisen yhteydessä tehdyiksi epäiltyjä virkavelvollisuuden rikkomisia ja pahoinpitelyjä.

Helsingin poliisi kielsi pienkeräyksen järjestämisen 4.11.2022. Helsingin poliisilaitos on perustellut kieltävää päätöstä rahankeräyslain kuudennella pykälällä, joka kieltää rahankeräyksen järjestämisen selvästi yleistä järjestystä tai turvallisuutta vaarantavan tai lainvastaisen toiminnan rahoittamiseksi.

“Perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta on mielestäni kestämätöntä, jos rikoksen uhriksi joutuneita kielletään tällä tavoin keräämästä rahaa oikeudenkäyntikuluihinsa. Koska asia on yleisesti merkittävä, on tärkeää, että poliisin päätös viedään hallinto-oikeuden tutkittavaksi”, kommentoi asiaa valtiosääntöoikeuden dosentti Pauli Rautiainen.

Pitkän uran ihmisoikeusjuridiikan parissa tehnyt varatuomari Leo Hertzberg on Rautiaisen kanssa samoilla linjoilla. ”Se, että rikoksen kohde vaatii tuomioistuimessa rangaistusta ja korvausta hänelle aiheutetusta vahingosta, on osa oikeusjärjestelmäämme, eikä sitä voida pitää turvallisuuden ja yleisen järjestyksen rikkomisena”, Hertzberg toteaa.

Sawala, Reponen ja Saarinen ovat valittaneet tapauksesta Helsingin hallinto-oikeuteen 2.12.2022. He pyytävät hallinto-oikeutta kiirehtimään valituksen käsittelyä ja väliaikaisesti sallimaan pienkeräyksen, jotta asianomaiset pystyvät puolustamaan oikeuksiaan sumutustapauksen oikeuskäsittelyssä.

”On suoraan sanoen pöyristyttävää, että Helsingin poliisi kohtelee Elokapinan toimintaan osallistuneita kategorisesti syyllisinä – varsinkin kun tapauksen ainoat rikoksesta epäillyt ovat Helsingin poliisit”, Till Sawala kommentoi.

Tämä ei ole ainut kerta kun Helsingin poliisi toimii kyseenalaisesti Elokapinan mielenosoittajia kohtaan. Nyt kielletyn pienkeräyksen ja siihen liittyvän sumutustapauksen lisäksi Helsingin poliisi on muun muassa väittänyt mielenosoittajien “miehittäneen” valtioneuvoston linnan sisäänkäyntejä ja muodostaneen näin turvallisuusuhan valtioneuvostolle viime vuoden lokakuussa. Poliisin toimista käynnistettiin myöhemmin sisäinen tutkinta Poliisihallituksen toimesta.

Poliisi on myös aiemmin käyttänyt samaista rahankeräyslain kuudetta pykälää Elokapinan tueksi rahaa keränneen Elonvaalijat ry:n varojen jäädyttämiseen. Elonvaalijat on sittemmin raportoinut poliisin perusoikeuksia kaventavista toimista niin Euroopan neuvostolle kuin YK:n ihmisoikeusneuvostollekin.

Sawala, Reponen ja Saarinen muistuttavat kansalaisvaikuttamisen tärkeydestä. “Ilmastopolitiikan institutionaalinen polku on umpikujassa. Tänä vuonna öljy- ja kaasuteollisuuden lobbaajia oli paikalla COP-kokouksessa enemmän kuin yhdenkään yksittäisen valtion edustajia. Juuri nyt julkista painetta tarvitaan enemmän kuin koskaan, ja siksi on erityisen tärkeää turvata kansalaisvaikuttamisen toimintaedellytykset.”

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi