Orimattilan kaupunginvaltuusto valitsi tänään kokouksessaan uudeksi kaupunginjohtajaksi Kalle Larssonin. Valinta tehtiin suljetulla lippuäänestyksellä, jossa Larsson sai 23 ääntä ja Pirre Seppänen 10 ääntä.

Larsson siirtyy Orimattilaan Tammelasta, jossa hän toimii tällä hetkellä kunnanjohtajana.

Kalle Larsson on Tammelan kunnanjohtaja. Tammelan kunnanvaltuusto valitsi Larssonin viiden vuoden määräaikaiseen kunnanjohtajan virkaan elokuussa 2014 äänin 23–2. Vuonna 2019 kunnanvaltuusto valitsi Larssonin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan äänin 20-6-1.

Koulutukseltaan Larsson on filosofian maisteri.

Ennen Tammelan kunnanjohtajan virkaa Larsson toimi vuosina 2012 – 2014 Toivakan kunnanjohtajana. Kunnanjohtajaksi hän siirtyi Varsinais-Suomen erikoissuunnittelijan tehtävästä.

Larsson harrastaa luontovalokuvausta, liikuntaa ja lukemista. Kielitaidokseen hän ilmoittaa suomen, englannin ja ruotsin.

Larsson on toiminut Kokoomusnuorten pääsihteerinä vuosina 2003-2004.

Kaupunginjohtajan viran rekrytointiprosessi

Kaupunginhallitus myönsi kokouksessaan 21.2.2022 eron virasta kaupunginjohtaja Osmo Pieskille.

Kuntalain 41 pykälän mukaan kunnanjohtajan valitsee valtuusto. Hallintosäännön 7 luvun 8 pykälän mukaan viran julistaa haettavaksi valinnasta päättävä viranomainen. Kun valinnasta päättävä viranomainen on valtuusto, viran julistaa haettavaksi kaupunginhallitus.

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä kaupunginjohtajan viran hakuprosessin aikataulumuutoksen siten, että hakuaikaa jatkettiin 11.4.2022 klo 12.00 asti, joka jälkeen valintatyöryhmä kokoontui, totesi virkaa hakeneet ja suostumuksensa antaneet ja tekee ehdotuksen haastatteluun valittavista 11.4.2022 klo 16.00 kokoontuvalle kaupunginhallitukselle.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että valintatyöryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varalla kaupunginhallituksen puheenjohtaja. Hallintosäännön 7 luvun 6 pykälässä on todettu, että kaupunginjohtajan kelpoisuusvaatimuksena edellytetään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys kunnallishallintoon.

Kaupunginhallitukselle esitetään koonti kaupunginjohtajan virkaa hakeneista sekä suostumuksensa antaneista. Valintaa valmisteleva työryhmä kokoontuu 11.4.2022 klo 12 ja tekee ehdotuksensa haastatteluun kutsuttavista hakijoista.

Haastattelut on pidetty 19. – 20.4.2022. Valintaa valmisteleva työryhmä kokoontuu 25.4.2022 tekemään ehdotuksensa soveltuvuustesteihin lähetettävistä hakijoista.

Kaupunginhallitus päätti, että valintaa valmistelevan työryhmän ehdotuksen mukaisesti soveltuvuustesteihin lähetetään Mira Keitaanranta, Petri Koivula, Kalle Larsson ja Pirre Seppänen. Valintaa valmisteleva työryhmä esittää, että henkilöarvioinnissa kiinnitetään huomiota ratkaisukeskeisyyteen sekä kykyyn tuoda esille elinvoimaan ja brändäykseen liittyviä näkökulmia.

Mira Keitaanranta, Petri Koivula, Kalle Larsson ja Pirre Seppänen ovat olleet kaupunginvaltuuston ja poliittisten ryhmien haastateltavana 2.5.2022. Valintaa valmisteleva työryhmä kokoontui 9.5.2022.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi