KHO: Rajanylityspaikkojen sulkemisesta valittaneilla ei ollut valitusoikeutta

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on an­ta­nut tä­nään pää­tök­sen Suo­men ja Ve­nä­jän maa­ra­jan ra­jan­yli­tys­paik­ko­jen sul­ke­mis­ta kos­ke­viin va­li­tuk­siin. Va­li­tuk­set val­tio­neu­vos­ton pää­tök­sis­tä jä­tet­tiin tut­ki­mat­ta, kos­ka pää­tök­set ei­vät vai­kut­ta­neet muu­tok­sen­ha­ki­joi­den ase­maan sil­lä ta­voin vä­lit­tö­mäs­ti, että heil­lä…

TYÖTAPATURMAT: Katolle varastoidut levyniput putosivat nostokorissa työskennelleiden päälle – sakot työnjohtajalle, vastaavalle työnjohtajalle ja yhtiölle

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi kattotöitä suorittaneen urakoitsijan työnjohtajan 20 päiväsakon sakkorangaistukseen ja päätoteuttajan vastaavan työnjohtajan 25 päiväsakon sakkorangaistukseen työturvallisuusrikoksesta sekä vammantuottamuksesta. Lisäksi käräjäoikeus tuomitsi työmaan päätoteuttajana toimineen yhtiön maksamaan 10 000…