Eduskunnan oikeusasiamies (OA) Petri Jääskeläinen totesi ratkaisussaan, että julkinen valta on vuosien 2021 ja 2022 aikana ainakin osittain epäonnistunut toteuttamaan asianmukaisen ja viivytyksettömän käsittelyn passi- ja henkilökorttiasioissa. Passi- ja henkilökorttien hakemiseen liittyneet viiveet ovat voineet osaltaan vaikuttaa kielteisesti perusoikeutena turvattuun oikeuteen lähteä maasta.

Oikeusasiamiehelle on erityisesti helmikuun alun 2022 jälkeen tullut kymmeniä kanteluita tästä aiheesta. Passi- ja henkilökorttiasiointiin ei eräillä poliisilaitoksilla ole joinain aikoina löytynyt lainkaan vapaita aikoja sähköisessä ajanvarausjärjestelmässä. Toisilla laitoksilla ensimmäiset vapaat varattavissa olevat ajat ovat olleet useiden kuukausien päässä. Passi- tai henkilökorttiasiointi on tosin ollut mahdollista myös jonottamalla, mutta jonotusaika on voinut olla jopa tunteja.

OA korosti ratkaisussaan, että asian viivytyksetön käsittely on perusoikeus ja viiveillä passin ja henkilökortin saamisessa voi olla kielteisiä heijastusvaikutuksia muiden perusoikeuksien käyttämiselle.

Laillisuusvalvonnan näkökulmasta olennaista on, minkälaisiin toimenpiteisiin poliisilaitokset ja Poliisihallitus ovat ryhtyneet havaittuaan tässä asiassa kysymyksessä olevat ruuhkat ja viiveet.

Poliisi on reagoinut muuttuneisiin tilanteisiin monin tavoin pyrkien vähentämään ruuhkia ja nopeuttamaan asiointia. Hakemusten määrän raju nousu on kuitenkin ollut ilmeinen yllätys, johon täysimääräinen varautuminen ei selvitysten perusteella näytä onnistuneen. Käytettävissä oleva työvoima ei ole ollut riittävä siihen, että palvelutaso saataisiin kaiken aikaa pidettyä hyväksyttävänä.

Ruuhkat ja viiveet ovat johtuneet Covid19 -pandemiasta ja Ukrainan sodasta, joiden vaikutukset ruuhkiin ja viiveisiin asioiden käsittelyssä ovat olleet jossain määrin yllättäviä ja ainakin osittain vaikeasti ennakoitavia.

Oikeusasiamies on pyytänyt Poliisihallitusta ilmoittamaan hänelle 31.10.2022 mennessä, miten Poliisihallituksen kertomat toimenpiteet ovat vaikuttaneet, ja mikä tuolloin on lupapalveluiden palveluaikojen tilanne.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi