Kuluneen kevään ja alkukesän aikana ensihoitajat ovat valitettavasti kohdanneet vakavia väkivalta ja väkivallan uhkatilanteita potilaiden osalta. Viimeisin tilanne tapahtui 14.6 Liperissä, jossa ensihoidossa ollutta työparia uhattiin kirveellä. Tapaukset aiheuttavat huolta koko henkilöstössä.

-Nämä ovat todella ikäviä tilanteita. On selvää, että kenenkään ei tarvitse kokea työssään väkivallan uhkaa – etenkään niiden ihmisten, jotka tekevät työtä auttaakseen muita. Ilmiö ei ole valitettavasti uusi, mutta se on täysin tuomittava, summaa Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen pelastusjohtaja Markus Viitaniemi. Tällaisissa tilanteissa meidän työntekijöillämme on vähän keinoja käytössään paikan päällä, asiaan tulee löytää ratkaisut ennaltaehkäisevistä toimista.

-Kyllä tässä on nyt vakavasti harkittava ohjeistuksen tiukennusta siltä osin, että yhä useammin emme mene asiakkaan luokse ilman poliisia, mikäli tehtävässä arvioidaan ennakkotietojen ja riskinarvion perusteella olevan väkivallan uhkan mahdollisuus. Tässä tapauksessa hoidon aloittaminen voi viivästyä, mutta emme voi auttaa millä tahansa ehdoilla eli saattamalla henkilöstöämme vaaraan, pelastusjohtaja Viitaniemi pohtii yhdessä Siun soten ensihoidon vastuulääkärin Jukka Revon kanssa.

Pelastuslaitos ja poliisi tiivistävät yhteistyötä

Väkivaltaiset tilanteet ja tapahtumat halutaan kaikin keinoin estää. Pohjois-Karjalan pelastuslaitos ja Itä-Suomen poliisi tiivistävät yhteistyötä ja selvittävät, onko taustalla ilmiö tai kehityskulku, joka on jäänyt tunnistamatta. Lisäksi nopealla aikataululla selvitetään myös se, voidaanko väkivallan uhkaa sisältäviä tilanteita tunnistaa nykyistä paremmin jo hätäpuheluvaiheessa.

Muut akuutit keinot

Pelastuslaitos panostaa aiempaa enemmän henkilöstön koulutukseen. Pelastuslaitos järjestää koulutustilaisuuksia kuluvan vuoden aikana nopealla aikataululla ja asia liitetään myös tulevan vuoden koulutuspäivien ohjelmiin.

Apua työssäjaksamiseen

Työssä kohdattavien kuormittavien tapahtumien käsittelemiseksi pelastuslaitoksessa on käytössä jälkipurkuprotokolla. Uhka- ja väkivaltatilanteet ovat ensihoitajille psyykkisesti kuormittavia ja siksi on tärkeää, että tilanteet puretaan aina asianmukaisesti ja henkilöstön työkykyä tuetaan kokonaisvaltaisesti.
-On tärkeää muistaa aina ilmoittaa tapahtumista suullisesti esimiehille sekä tehdä virallinen ilmoitus. Väkivaltatilanteisiin liittyen on syytä huolehtia myös siitä, että tapahtuneesta kirjataan rikosilmoitus. Ilmoitus on selkeintä tehdä henkilökohtaisesti, esimerkiksi tilannepaikalle saapuvalle poliisipartiolle tai myöhemmin seuraavina päivinä, pelastuspäällikkö Ville-Petteri Pulkkinen kertoo.

Työhyvinvointikyselyn mukaan 2/3 kyselyyn vastanneista ensihoitajista on kokenut väkivalta- tai uhkatilanteita asiakkaan taholta. Väkivalta on sisältänyt myös vakavia väkivallan muotoja kuten lyömistä, potkimista ja jopa aseella uhkaamista.

Työterveyslaitos toteuttaa Siun sote-kuntayhtymän ja sen liikelaitoksena toimivan pelastuslaitoksen henkilöstölle vuosittain Mitä kuuluu-työhyvinvointikyselyn. Vuoden 2021 kyselyn tulosten mukaan kyselyyn vastanneista ensihoitajista väkivalta- tai uhkatilanteita asiakkaan taholta oli kokenut 68,7 %. Fyysistä väkivaltaa asiakkaiden taholta oli kokenut 33,7 % ja henkistä väkivalta 67,5 %. Lisäksi seksuaalista häirintää asiakkaiden taholta oli kokenut 21,7 %. Ensihoitajat kohtaavat väkivaltaa ja häirintää enemmän kuin Siun soten ja pelastuslaitoksen henkilöstö keskimäärin.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi