Pohjois-Suomen aluehallintovirasto peruuttaa Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n eläintarhaluvan. Luvan peruuttamisen syynä ovat pääasiassa eläinten hyvinvointiin ja lajien suojeluun liittyvään tietojen vaihtoon liittyvät asiat.

Kuusamon Suurpetokeskus Oy ei ole annetuista ohjeista, määräyksistä ja määräajoista huolimatta edelleenkään kaikilta osin korjannut toimintaansa eläinsuojelulainsäädännön vaatimusten eikä lupaehtojen mukaiseksi.

Aluehallintovirasto on katsonut, että Kuusamon Suurpetokeskus Oy olennaisella tavalla rikkoo eläinsuojelulainsäädännön vaatimuksia, eläintarhaluvan ehtoja, eikä se myöskään täytä enää eläintarhaluvan myöntämisen edellytyksiä.

Luonnonvaraisia eläimiä saa pitää vain eläintarhassa, joten Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n eläimet tulee joko sijoittaa toisiin eläintarhoihin tai lopettaa.

Toisiin eläintarhoihin siirtoa varten tietyt eläimet tarvitsevat CITES-todistuksen, jolla säännellään Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti uhanalaisten eläinten ja kasvien kauppaa ja siirtoja. Kuusamon Suurpetokeskus Oy:n eläinlajeista CITES-lajeja ovat karhu, ilves ja koirasusi. CITES-lupaviranomainen on Suomen Ympäristökeskus.

Määräaika eläinten toisiin eläintarhoihin siirtämiselle tai lopettamiselle on 31.10.2022.

Kuusamon Suurpetokeskukseen liittyvä esitutkinta tulee kestämään vielä kuukausia. Poliisi tutkii tapausta törkeänä eläinsuojelurikoksena ja luonnonsuojelurikoksena.

Poliisi on kesäkuusta 2022 lähtien tutkinut Kuusamon Suurpetokeskuksen toimintaa. Eläintarhatoiminnan loppuminen merkitsee poliisille päätepistettä epäiltyjen rikosten tapahtuma-ajalle. Poliisi tutkii tapausta törkeänä eläinsuojelurikoksena sekä luonnonsuojelurikoksena.

Kyseessä on laaja ja poikkeuksellinen rikostutkintakokonaisuus, sillä siinä tutkitaan kokonaista eläintarhaa ja sen toimintaa. Tapaukseen liittyvien osallisten lukumäärä ei ole kovin suuri, mutta muut esitutkintaan liittyvät seikat ovat osa laajempaa kokonaisuutta ja pitkää tapahtuma-aikaväliä.

Poliisi on tehnyt ja tulee edelleen tekemään asiassa aktiivista yhteistyötä syyttäjän kanssa. Esitutkintaan liittyvä yhteistyö on sujunut hyvin myös Kuusamon Suurpetokeskuksen kanssa.

Esitutkinnan valmistuminen tulee vielä kestämään kuukausia. Poliisi on pyytänyt lausuntoja muun muassa Aluehallintovirastolta ja Ruokavirastolta. Osa näistä pyydetyistä lausunnoista on toimitettu poliisille, mutta osa on vielä saapumatta. Näiden lausuntojen jälkeen poliisi harkitsee vielä asiantuntijalausuntojen pyytämistä. Poliisi suorittaa tapauksen esitutkinnan loppuun ilman aiheetonta viivästystä.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi