Itä-Suomen poliisilaitos on jatkanut 4.2.2022 tapahtunutta Savonia-ammattikorkeakouluun kohdistunutta epäiltyä törkeää tietomurron, törkeää tietojärjestelmän häirinnän ja törkeää datavahingonteon tutkintaa. Tutkinnasta ja sen sisällöstä pystytään tässä vaiheessa kertomaan vain niukasti.

Savonian ammattikorkeakoulu teki asiasta rikosilmoituksen 4.2.2022 heti tapahtuman havaittuaan. Poliisi on tästä lähtien tutkinut tapahtumaa yhteystyössä ammattikorkeakoulun ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Ammattikorkeakoulu on selvittänyt tapahtumaa aktiivisesti. Ammattikorkeakoulu on ollut yhteydessä henkilöihin, joiden tietojen tiedetään olleen tietomurron kohteena.

Tämän hetkisen tiedon mukaan tietomurron kohteena oleva tietomäärä on pieni, eikä se ole kohdistunut arkaluontoisiin tietoihin. Poliisilla ei ole tarkkaa tietoa siitä, kuinka monen henkilön tiedot varastettiin tietomurrossa. Savonia-ammattikorkeakoulu selvittää tietovuodon laajuutta.

Tietomurto on kohdistunut ammattikorkeakoulun palvelimelle, jonka kautta tietoja on siirretty ja myöhemmin julkaistu anonyymissä Tor-verkossa. Tietomurrossa käytettiin hyväksi LockBit 2.0 -kiristyshaittaohjelmaa.

Itä-Suomen poliisille on tehty muutamia rikosilmoituksia henkilötietojen jakamisesta verkossa Savonia- ammattikorkeakoulun tietomurrosta johtuen.

Poliisi kehottaa henkilöitä tekemään rikosilmoituksen, jos he epäilevät, että heidän tietojaan käytetään väärin ja tietojen väärinkäytöstä aiheutuu heille vahinkoa. Tee rikosilmoitus poliisille poliisin verkkopalvelussa.

Tapaus on uhreille erittäin valitettava ja haluamme korostaa, että uhrien ei pidä missään nimessä syyllistää itseään asianomaiseksi joutumisesta.

Poliisi haluaa muistuttaa, että vuodetun tiedon välittäminen, käsitteleminen ja tallentaminen täyttävät rikoksen tunnusmerkistön.

Ohjeita ja vinkkejä, mikäli koet joutuneeksi tietovuodon kohteeksi:

Rikosuhripäivystyksen verkkosivuilla on toimintaohjeita ja lisätietoja mm. identiteettivarkauksista.
https://www.riku.fi/oppaat-ja- ohjeet/identiteettivarkaus/

Tietosuojavaltuutetun sivulta löytyy ohjeita “Jos joudut tietoturvaloukkauksen kohteeksi”
https://tietosuoja.fi/jos-joudut-tietoturvaloukkauksen%20kohteeksi

Lisätietoja ja toimintaohjeita saat Digi- ja väestöviraston (DVV) tietovuoto-oppaasta.
https://www.tietovuotoapu.fi/fi/

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi