Puolustusministeri Antti Kaikkonen on tehnyt päätöksen, jonka mukaan neuvotteluja ilmatorjunnan korkeatorjuntakyvyn kehittämiseksi jatketaan kahden yrityksen kanssa.

Puolustusvoimien logistiikkalaitos lähetti korkeatorjunnan tarjouspyynnöt vuoden 2020 lokakuussa viidelle yritykselle: Diehl Defencelle (Saksa), Israel Aerospace Industriesille (Israel), Kongsberg Defence & Aerospace AS:lle (Norja), MBDA:lle (Iso-Britannia) ja Rafael Advanced Systemsille (Israel).

Ilmatorjunnan korkeatorjuntakykyä kehittävän hankkeen ensimmäinen neuvottelukierros päättyi alustavien tarjousten vastaanottamiseen marraskuussa 2021 ja niiden perusteella tehtyyn arviointiin, jossa painotettiin erityisesti tarjottujen ilmatorjuntaohjusjärjestelmien suorituskykyä. Neuvotteluita jatketaan arvioinnin perusteella kahden yrityksen: Israel Aerospace Industriesin sekä Rafael Advanced Systemsin kanssa.

Tavoitteena on, että hankintapäätös valitusta järjestelmästä tehdään alkuvuodesta 2023.

Hankittava suorituskyky on osa ilmapuolustuksen kokonaisuutta ja sen laajempaa kehittämisohjelmaa. Hankkeessa rakennetaan ilmatorjunnalle nykyistä parempi korkeatorjuntakyky ja kasvatetaan merkittävästi ilmatorjunnan ulottuvuutta. Korkeatorjuntakyky rakennetaan hankkimalla ilmatorjuntaohjusjärjestelmä, mikä mahdollistaa torjunnat kaikilla korkeusalueilla. Hankittavia mahdollisia osajärjestelmiä ovat ohjuslavetti, tutka, ohjukset ja niihin liittyvää integraatiota.

Valtioneuvoston puolustusselonteossa linjattiin vuonna 2021, että ilmatorjunnan korkeatorjuntakykyä parannetaan ja torjuntatilavuutta kasvatetaan selontekokaudella hankittavalla ilmatorjuntaohjusjärjestelmällä.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi