Nato-johtoinen Resolute Support -operaatio Afganistanissa päättyy Naton 30. huhtikuussa 2021 tekemän päätöksen johdosta. Operaatiotason päätöksistä johtuen myös suomalaisten toiminta Afganistanista päätetään ja jäljellä olevat joukot kotiutetaan. Ensimmäinen osa henkilöstöstä palaa kotimaahan tänään 25. toukokuuta ja viimeiset viikon 23 aikana.

Suomi on osallistunut operaatioon Afganistanissa vuodesta 2002 alkaen. ISAF- ja RSM-operaatiot ovat kehittäneet Afganistanin turvallisuusviranomaisten osaamista ja kykyä kaikilla organisaation tasoilla. RSM- operaation aikana on kehitetty etenkin Afganistanin keskushallinnon toimintaa osana Afganistanin rauhanprosessia ja yhteiskunnan jälleenrakentamista.

Resolute Support Mission –operaatio käynnistyi Afganistanissa 1.1.2015. Suomi on ollut operaatiossa mukana sen alusta alkaen. Operaation tehtävänä kuului tuki Afganistanin hallitukselle saavuttamaan ja ylläpitämään turvallinen toimintaympäristö maan jälleenrakentamiseksi ja demokraattisten rakenteiden vahvistamiseksi. Lisäksi tehtävänä oli varmistaa hallinnon läpinäkyvyys, vastuullisuus ja valvonta sekä tukea hallinnon prosesseja esimerkiksi joukkojen muodostamisessa, henkilöstöhallinnossa ja henkilöstön kehittämisessä. Operaation tuki kohdentui ministeriöihin, hallintoon ja korkean tason turvallisuusviranomaisiin. Operaation tehtäviin ei kuulunut taistelutoimintaan osallistuminen.

Suomen ISAF -tappiot ovat yhteensä 2 kuollutta ja 15 loukkaantunutta. Loukkaantuneista palvelukseen on palautunut tai uudelleen hakeutunut yli puolet. RSM-operaation aikana vuodesta 2015 alkaen tappioita ei ole tullut.

Osallistuminen kriisinhallintaoperaatioihin on osa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja se perustuu poliittisiin linjauksiin ja on yksi neljästä Puolustusvoimien lakisääteisestä tehtävästä.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi