Korkein oikeus (KKO) on tuominnut Ahvenanmaan Raha-automaattiyhdistyksen (Paf) yhteisösakkoon asiassa, joka koski tuottamuksellista rahanpesua.

Paf oli tammikuussa 2012 tehnyt rahanpesuilmoituksen Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskukselle asiakkaasta, jonka nettipelaaminen oli aiheuttanut rahanpesuepäilyn. Tämän jälkeen asiakas oli jatkanut Pafin rahapelien pelaamista 580 000 euron edestä lokakuun loppuun 2012 saakka.

Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat tuominneet Pafin tuottamuksellisesta rahanpesusta yhteisösakkoon. Toimitusjohtajaan kohdistettu syyte oli hylätty jo käräjäoikeudessa.

Valituksessaan KKO:lle Paf katsoi, että yhdistyksen toiminnassa ei ollut syyllistytty rikokseen ja että yhteisösakkovaatimus oli hylättävä.

KKO katsoi, että Pafin toiminnassa oli syyllistytty tuottamukselliseen rahanpesuun eikä yhdistyksessä ollut noudatettu vaadittavaa huolellisuutta ja varovaisuutta rikoksen ehkäisemiseksi. Vaikka rikoksentekijä oli jäänyt tuntemattomaksi, oli ilmeistä, että tekijä oli ollut Pafin palveluksessa ja rikos oli tehty tämän hyväksi.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi