Kuva: Jisis – Own workby uploader, CC BY-SA 3.0

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tutki Helsingin Kaupunginteatterilla 29.6.2020 tapahtuneen räjähdysonnettomuuden syytä ja tutkimustulokset ovat valmistuneet. Onnettomuuden aiheutti rakennuksen sprinklerijärjestelmän huollon yhteydessä sprinkleriputkistosta sprinklerihuoneeseen päässyt vetykaasu. Se muodosti yhdessä huoneilman kanssa syttymiskelpoisen vetykaasu-ilmaseoksen. Vastaavia onnettomuuksia ei Suomessa ole aikaisemmin tapahtunut ja niihin ei ole osattu varautua.

Vetykaasua muodostuu sprinklerijärjestelmän putkiin putken korroosion yhteydessä sinkin, hapen ja veden muodostamassa reaktiossa. Vetykaasu-ilmaseos on erittäin helposti syttyvä. Tarkkaa syttymissyytä ei Helsingin Kaupunginteatterin tapauksessa saatu varmistettua.

Vastaavien onnettomuuksien välttämiseksi Tukes antaa sprinklerilaitteistoja suunnitteleville ja huoltaville yrityksille sekä kiinteistöjen omistajille ohjeita ja suosituksia. Lisäksi Tukes ohjeistaa, että uusissa sprinklerijärjestelmissä ei enää käytetä sisäpuolelta sinkittyjä putkia. Jo rakenteilla olevat laitteistot voi rakentaa valmiiksi suunnitelmien mukaan, mutta mahdollinen vedyn muodostuminen järjestelmän putkistossa pitää ottaa huomioon turvallisuuden varmistamiseksi. Vaaraa aiheuttava tilanne voi syntyä sprinkleriputkiston tyhjentämisen ja muutostöiden yhteydessä.

Tukesin ohjeita ja suosituksia:

– Sinkittyjen putkien käyttäminen uusissa sprinklerijärjestelmissä pitää lopettaa Suomessa. Tukes tiedottaa alan toimijoille aikatauluista myöhemmin.

– Sinkityissä sprinkleriputkissa saattaa muodostua vetykaasua, joka voi huollon tai muun sprinkleriputkistoon kohdistuvan työn aikana purkautua ulos putkistosta ja muodostaa syttymiskelpoisen vetykaasu-ilmaseoksen. Tämä mahdollisuus tulee huomioida räjähdysvaaran arvioinnissa sekä tarvittaessa laadittavassa räjähdyssuojausasiakirjassa.  Lisätietoja räjähdysvaarallisten tilojen turvallisuudesta on luettavissa täällä.

– Sprinkleriasentajilla tulee olla vetykaasusta varoittava hälytin käytössään, kun sprinkleriputkistoja tyhjennetään.

– Sprinklerihuoltoa tekevä yritys laatii työntekijöilleen sprinkleritiloissa toimimiseksi ohjeen, joka sisältää tilan tuulettamisen, kaasunilmaisimen käytön, putkistopaineen tarkkailun, suojavarustuksen ja muut tarpeelliseksi katsotut varusteet.

– Varmistetaan ja tarvittaessa tehostetaan sprinklerihuoneen ilmanvaihto sprinkleriputkiston tyhjennyksen tai muutostöiden yhteydessä.

Tutkintaa tekivät yhteistyössä Tukesin kanssa VTT, Helsingin kaupungin pelastuslaitos, DEKRA Industrial Oy, KIWA Inspecta, Alarm Control Oy, Finanssiala Ry, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Sprinkleritekninen Yhdistys ry ja Suomen Palopäällystöliitto.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi