Rikosseuraamuslaitos julkaisee vuosittain tilastollista vuosikirjaa, josta ilmenevät muun muassa vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien rangaistusten pituudet, yleisimmät rikostyypit sekä asiakasmääriin vaikuttavat trendit. Korona laski edellisvuoden tapaan vankilukua ja myös ulkomaalaisten rikoksista tuomittujen määrää. Ensikertalaisten ja nuorten osuus rikoksista tuomituista on kasvussa.

Vankien päivittäinen keskimäärä on laskenut 2000-luvun puolivälistä alkaen lukuun ottamatta vuosia 2016 ja 2019, jolloin vankimäärä nousi hieman. Viime vuoden vankien keskimäärä, 2809 vankia, oli pysynyt samalla tasolla vuoteen 2020 verrattuna. Vuosina 2020 ja 2021 koronapandemian vuoksi tehdyt rajoitukset sakon muuntorangaistukseen ja kuuden kuukauden pituisten vankeustuomioiden aloittamiseen vaikuttivat vankien päivittäisen määrän laskuun.

Koronan vuoksi toteutetut matkustusrajoitukset näkyivät ulkomaalaisten vankien määrän laskuna, ja viime vuonna ulkomaalaisten osuus vangeista oli 15 prosenttia. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä (434) oli vuonna 2021 pienin koko vuosikymmenen aikana.

Väkivaltarikoksista tuomitut edelleen suurin vankiryhmä, yhdyskuntaseuraamuksissa yleisin rikostyyppi on liikennejuopumus

Suurimman vankiryhmän muodostavat väkivaltarikoksista tuomitut, joista viime vuonna oli tuomittu vajaa 40 prosenttia vangeista. Noin viidennes vangeista oli tuomittu henkirikoksista, ja suunnilleen sama osuus vangeista sai tuomion huumausainerikoksista. Pahoinpitelyrikoksista tuomittiin 16 prosenttia.

Yhdyskuntaseuraamusasiakkaiden yleisin päärikos on liikennejuopumus, josta tuomittujen osuus vuonna 2021 päättyneissä seuraamuksissa oli 31 prosenttia. Seuraavaksi eniten tuomioita tuli omaisuusrikoksista (21 %), väkivaltarikoksista (19 %) ja huumausainerikoksista (15 %).

Ensikertalaisten ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien määrä kasvussa

Lyhytaikaisvankeja, eli enintään kolme kuukautta vankeusrangaistusta suorittavia vankeja on kaikista vankeusvangeista noin 40 prosenttia.Rangaistusten keskipituus oli 11,5 kuukautta, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän (12,2 kuukautta). Ensikertaisten vankien osuus on noussut kymmenen viime vuoden aikana 34 prosentista 41 prosenttiin.

Myös yhdyskuntaseuraamusta suorittavien asiakkaiden päivittäinen keskimäärä kääntyi vuonna 2019 nousuun yli kymmenen vuotta jatkuneen laskun jälkeen. Viime vuonna yhdyskuntaseuraamusasiakkaita oli päivittäin keskimäärin 3 174, joista yhdyskuntapalvelua suoritti noin 1250 henkilöä.

Vuonna 2020 tuli voimaan 21 vuotta täyttäneille rikoksentekijöille suunnattu ehdollisen vankeuden valvonta. Uudistus ei ole vaikuttanut merkittävästi Rikosseuraamuslaitoksen asiakasmääriin, ja vuonna 2021 valvottavien päivittäinen keskimäärä oli 14. Ehdolliseen vankeuteen ja valvontaan tuomittuja nuorten asiakkaiden keskimäärä (758) kasvoi 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Tutustu tilastolliseen vuosikirjaan

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi