Setan nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija Lotte Telakivi

Sateenkaarilapset ja -nuoret eli seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret aloittavat kouluvuotensa tällä viikolla muiden rinnalla. Seta muistuttaa, että oikeus turvalliseen oppimisympäristöön on ihmisoikeus.

Sateenkaari-ihmisiin, myös lapsiin ja nuoriin kohdistuva julkinen ja ajoittain voimakaskin vihapuhe, syrjintä ja häirintä ovat lisääntyneet ja ihmisoikeustilanne on heikentynyt monissa maissa. Sateenkaarilapset ja -nuoret tarvitsevat nyt julkista ja näkyvää tukea, jotta heidän kouluturvallisuutensa ja hyvinvointinsa voidaan taata.

”Sateenkaarinuorista kantavat huolta liian usein vain yksittäiset opettajat, kun turvallisuutta takaavat rakenteet ja käytännöt on jätetty uudistamatta. Koulujen lakisääteisiä tehtäviä ja opetussuunnitelman toteuttamista myös aktiivisesti estetään, jotta sateenkaari-ihmiset saataisiin lakaistua maton alle”, sanoo Setan nuorisotyön vaikuttamisen asiantuntija Lotte Telakivi.

Tämä näkyy Setan mukaan esimerkiksi oppilaiden äänestämän sateenkaariliputuksen vastustamisena tai Setan kouluvierailun tai materiaalin käyttämisen kieltämisenä, ja pahimmillaan räikeinä laiminlyönteinä kiusaamiseen puuttumisessa.

”Oppilailla on oikeus tietoon eivätkä esimerkiksi vanhemmat voi estää opetussuunnitelman mukaisen sisällön opettamista. On sivistystoimen ja rehtorien vastuulla varmistaa, että tämä oikeus myös toteutuu.”

Tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat oppilaitoksia edistämään yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti ja ennaltaehkäisemään syrjintää. Samoin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan jo vuodesta 2016 opettajilla on ollut velvollisuus antaa sateenkaaritietoa osana kaikkea opetusta. Setan mukaan tässä on räikeä ristiriita opettajien osaamisen ja velvoitteiden välillä.

”Opettajien tiedon puute seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta tai täysin vanhentuneet tiedot aiheuttavat merkittävää haittaa lapsille ja nuorille. Opettajankoulutuksen tulee varmistaa, että opetussuunnitelman sisällöt sukupuolen moninaisuudesta ja sukupuolitietoisesta kasvatuksesta toteutuvat”, Telakivi sanoo.

Sateenkaarinuoret itse painottavat, että opettajille annetaan tietoa siitä, miten puuttua oppilaiden väliseen syrjintään ja homotteluun oikeasti tehokkaasti. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat tulee olla myös oppilaiden tiedossa paremmin.

”Myös oppilaat tarvitsevat tietoa ja osaamista, miten toimia esimerkiksi häirintää kohdattaessa ja kuinka siitä ilmoitetaan ja kenelle”, sanoo Setan nuorisotoimikunnan puheenjohtaja Elina Palonen.

Sateenkaarinuoret eivät usein koe Kouluterveyskyselyn  mukaan olevansa osa kouluyhteisöä, vaan he jäävät näkymättömiin tai joutuvat niin sanotusti kaappiin.

”Myös meidän on lupa ja oikeus näkyä koulumaailmassa omana itsenämme ja tähän tarvitaan sekä asenteellisia että rakenteellisia muutoksia. On tärkeää, ettei meistä puhuta enää toiseuttaen ikään kuin meitä ei olisi paikalla. Me olemme paikalla ja haluamme tulla kohdatuksi ja nähdyksi ihan kuten muutkin”, Elina Palonen painottaa.

Sateenkaari-ihmisten ihmisoikeusjärjestö Seta tarjoaa tietoa ja työkaluja opettajille ja kasvattajille sateenkaarimyönteisen kouluilmapiirin rakentamiseen.

Linkit
IGLYOn kouluindeksi / LGBTQI Inclusive Education Report and Index 2022
Sateenkaari oppilaitoksessa -opas sateenkaarevasta yhdenvertaisuudesta ja turvallisemmasta toimintakulttuurista

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi