Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Helsingin käräjäoikeus on tänään hylännyt kansanedustaja Päivi Räsästä vastaan nostetut syytteet kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, jotka koskivat hänen homofobisia julkilausumiaan. Seta pitää tärkeänä, että asiassa nostettiin syytteet ja toivoo, että asiaa käsiteltäisiin vielä korkeimmissa oikeusasteissa.

Syytteet nostettiin Päivi Räsäsen julkaisuista ja julkisista lausumista, jotka syyttäjän mukaan halventavat ja syrjivät homoja. Syyttäjä katsoi, että Räsäsen mielipiteet loukkaavat homojen yhdenvertaisuutta ja ihmisarvoa, joten ne ylittävät sanan- ja uskonnanvapauden rajat.

“On tärkeää, että sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaa vihapuhetta käsitellään tuomioistuimessa myös silloin, kun sitä esitetään julkisesti uskonnollisessa yhteydessä tai sitä yritetään oikeuttaa uskonnolla”, sanoo ihmisoikeusjärjestö Setan pääsihteeri Kerttu Tarjamo.

Seta pitää oikeuskäsittelyä edistysaskeleena siinä, että Suomessa käsitellään sateenkaari-ihmisten ihmisoikeuksia sekä yhdenvertaisuutta, sananvapautta ja uskonnonvapautta koskevien perusoikeuksien toteutumista ja niiden suhdetta toisiinsa. Nyt käräjäoikeus on arvioinut, etteivät Päivi Räsäsen julkisesti esittämät mielipiteet riitä täyttämään rikoslain tarkoittamaa kiihottamista kansanryhmää vastaan

”On ilmiselvää, että Räsäsen julkisesti esittämät mielipiteet homoista loukkaavat syvästi monia seksuaalivähemmistöihin kuuluvia. Toivomme, että asiaa käsitellään vielä korkeimmissa oikeusasteissa.”

Tarjamo muistuttaa, ettei käräjäoikeuden päätös tarkoita, että sanan- tai uskonnonvapaudella voi vapaasti perustella syrjintää tai vihapuhetta. Kaikki vihapuhe ei ole rikoslain mukaan rangaistavaa, vaan se voi olla myös yhdenvertaisuuslain tarkoittamaa häirintää.

Seta pitää tärkeänä, että yhdenvertaisuuslakia uudistetaan muun muassa niin, että häirintä voi kohdistua yksilön lisäksi myös ihmisryhmään ja että häirintää koskeva asia voidaan viedä käsiteltäväksi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan ilman, että asiassa on nimetty uhri.

Oikeuskäsittely kertoo Setan mukaan siitä, että vähemmistöihin kohdistuvaan vihapuheeseen suhtaudutaan Suomessa aiempaa vakavammin ja ymmärrys vihapuheen haitallisuudesta on vahvistunut. Sateenkaari-ihmiset ovat yksi väestöryhmistä, jotka kohtaavat paljon vihapuhetta, aina koulusta alkaen. Silti valtaosa siitä jää piiloon. Euroopan perusoikeusviraston LHBTI-kyselytutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä jättää kertomatta seksuaaliseen suuntautumiseen tai sukupuoleensa kohdistuvasta häirinnästä. Niin syrjinnän kuin viharikostenkin aliraportointi on yleistä ja syinä on muun muassa, ettei raportoinnin uskota johtavan mihinkään.

Seta korostaa, että johtavilla poliitikoilla ja puolueilla on myös erityinen vastuu vihapuheeseen puuttumisessa – minimivaatimus olisi edes pidättäytyä sellaisen esittämisestä julkisuudessa. Räsäsen mielipiteet ovat omiaan vahvistamaan sateenkaari-ihmisiin kohdistuvia ennakkoluuloja ja oikeuttamaan syrjintää heitä kohtaan.

“Olisi jo korkea aika, että Suomessa voisi kasvaa sateenkaarilasten ja -nuorten sukupolvi, joka ei joudu altistumaan johtavien poliitikkojen asiattomille mielipiteille sateenkaari-ihmisistä.”

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi