Sipoon uusi pelastusasema rakentuu Öljytien varteen. Havainnekuva. P & R Arkkitehdit Oy

Sipoon uuden pelastusaseman maanrakennustyöt ovat alkaneet. Uusi pelastusasema tulee korvaamaan vanhan pelastusaseman, joka on rakennustekniikaltaan vanhentunut sekä tilaa on riittämättömästi. Pelastusaseman hankesuunnitelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa 15.3.2021. Rakennushankkeen arvioitu valmistusaika on syksyllä 2023.

Sipoon uuden pelastusaseman rakennustyöt ovat alkaneet toukokuun alussa maanrakennustöillä. Uusi pelastusasema tulee korvaamaan Nikkilän keskustassa sijaitsevan vanhan paloaseman tilat, jotka ovat vanhentuneet, huonokuntoiset ja ahtaat. Rakennustöiden on määrä valmistua syksyllä 2023, samaan aikaan rakennus luovutetaan Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön.

Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, joka kilpailutettiin vuodenvaihteessa 2021–2022. Hankkeen kokonaisurakoitsijaksi valittiin 21.3.2022 pidetyssä kunnanvaltuuston kokouksessa Uudenmaan Rakennus & Putkitus Oy.

Hankkeen rahoitusmallina on kiinteistöleasing, mikä tarkoittaa sitä, että pelastuslaitos vuokraa aseman Sipoon kunnalta 20–25 vuodeksi. Tämän jälkeen vaihtoehtona on uusi leasingsopimus tai kiinteistön lunastaminen. Pelastuslaitoksen vuokra vastaa leasing-rahoituksen kuukausierää siten, että investointi ei rasita kunnan käyttötaloutta. Sipoon kunta omistaa tontin.

Uuden pelastusaseman nykyaikaisemmat tilat ja parempi sijainti

Sipoon uusi pelastusasema -hankkeen tarkoituksena on korvata Itä-uudenmaan pelastuslaitoksen nykyiset Sipoossa sijaitsevat epätarkoituksenmukaiset ja hajanaiset tilat uusilla, nykyaikaisilla ja toimivilla tiloilla, joista saadaan varmistettua pelastuslain mukainen valmiusaika koko Sipoossa.

Pelastusasema rakennetaan Öljytien varteen Jokipuiston alueen eteläpuolelle. Uusi sijainti mahdollistaa nopeamman avuntarjoamisen koko Sipoon alueella.

Uuden pelastusaseman bruttoala on yhteensä noin 2 050 neliömetriä. Kokonaisuus koostuu pelastusaseman 2-kerroksisesta päärakennuksesta, ulkovarastorakennuksesta, autokatoksesta ja harjoitustornista. Kalustohalli on mitoitettu kolmelle pelastustoimen hälytysajoneuvolle ja kahdelle ensihoitoyksikön ambulanssille aputiloineen. Rakennuksessa tulee olemaan toimistotilat, kokous- ja koulutustilat sekä valmiustilat Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen henkilöstön käyttöön. Aseman julkisivu on punatiilinen.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi