Hovioikeus tuomitsi Sipulikanavan perustajan ja ylläpitäjän 4 vuoden vankeusrangaistukseen avunannosta lukuisiin huumausainerikoksiin. Ensisijainen syyte törkeästä huumausainerikoksesta hylättiin.

Hovioikeus on tänään antamallaan tuomiolla pitänyt pääosin voimassa Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden 11.2.2019 antaman tuomion.
Asia koski Internetin TOR-verkossa vuosina 2014–2017 toimineen Sipulikanava -sivuston perustajan ja ylläpitäjän vastuuta sivuston niin kutsutun /tori/-osion kautta ostetuista ja myydyistä huumausaineista. Itä-Uudenmaan käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan avunannosta 7 törkeään huumausainerikokseen ja 11 huumausainerikokseen yhteiseen 3 vuoden 4 kuukauden vankeusrangaistukseen.

Sekä vastaaja että syyttäjä valittivat käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeuteen. Vastaaja vaati kaikkien syytteiden hylkäämistä ja syyttäjä vastaajan tuomitsemista ensisijaisesti törkeästä huumausainerikoksesta. Syyttäjä katsoi, että vastaajan toiminnassa oli ollut kysymys huumausaineiden välittämisestä. Toissijaisesti syyttäjä vaati vastaajan tuomitsemista avunannosta 22 törkeään huumausainerikokseen ja 12 huumausainerikokseen.

Vastaaja ei ollut hyötynyt itse taloudellisesti syytteessä kuvatuista huumausainekaupoista. Ylläpitäessään Sipulikanavaa ja ryhtyessään sen käytettävyyttä parantaviin toimenpiteisiin vastaaja oli kuitenkin edistänyt Sipulikanavan kautta käytyä laajamittaista huumausainekauppaa. Vastaajan menettelyä ei voitu pitää rikoslaissa tarkoitetulla tavalla huumausaineiden välittämisenä, mutta vastaajan katsottiin kuitenkin rangaistavalla tavalla edistäneen niitä huumausainekauppoja, jotka oli näytetty tehdyiksi Sipulikanavan kautta.

Hovioikeus tuomitsi vastaajan avunannosta 18 törkeään huumausainerikokseen ja 12 huumausainerikokseen yhteiseen 4 vuoden vankeusrangaistukseen. Ratkaisusta on äänestetty. Yksi jäsen katsoi, että vastaaja oli menettelyllään välittänyt huumausaineita ja siten syyllistynyt törkeään huumausainerikokseen.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi