Poliisi julkaisi tutkinnan alussa kuvan uhrin vesijetistä. [Poliisi]

Virroilla viime heinäkuussa tapahtuneen ampumisen esitutkinta on keskeytetty.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen Virtain poliisiasemalla on tutkittu 24.7.2021 Toisvedellä tapahtunutta ampumista tapon yrityksenä. Asiassa oli, alustavien tietojen mukaan ammuttu Toisvedellä vesijettillä liikkunutta asianomistajaa vastaan tulleesta vesijetistä täysin yllättäen. Tekijä olisi ollut asianomistajalle täysin tuntematon.

Virtain poliisi on suorittanut laaja-alaista esitutkintaa 29.4.2022 saakka asiassa. Esitutkinnassa on lähetetty useita tutkinta-apupyyntöjä Pohjanmaan poliisilaitokselle kuulustelujen suorittamiseksi sekä erilaisia lausuntopyyntöjä Keskusrikospoliisin rikoslaboratoriolle. Esitutkinnassa ei ole saatu selvitettyä rikoksesta epäillyn henkilöllisyyttä, joten esitutkinta on päätetty keskeyttää toistaiseksi. Mikäli asiassa saadaan uutta lisäselvitystä, asian tutkinta voidaan avata uudelleen.

Esitutkinnassa ilmeni, ettei asianomistajan kertomat tapahtumista vastaa tutkinnassa esille tulleisiin seikkoihin. Tämän johdosta on kirjattu uusi rikosilmoitus, missä epäillään ammuttua henkilöä perättömästä lausumasta viranomaismenettelyssä.

Asianomistajalla on toki oikeus olla myötä-vaikuttamatta rikoksen selvittämiseen, mutta mikäli tämä vastaa poliisin kysymyksiin, on hänen pysyttävä totuudessa tehdessänne selkoa tutkittavasta asiasta.

Poliisi tiedottaa ampumiseen liittyvän esitutkinnan uudelleen aloittamisesta, mikäli tällainen toimenpide suoritetaan. Perätön lausuma viranomaismenettelyssä esitutkinnan etenemisestä ei tiedoteta tämän jälkeen.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi