Sisäministeri Maria Ohisalo ja Rajavartiolaitoksen päällikkö Pasi Kostamovaara muurasivat Immolan esikuntarakennuksen peruskiven. Kuva: Rajavartiolaitos

Rajavartiolaitoksen toimintakyvyn perusta on ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö, jolla on käytössään ajanmukainen tekniikka ja terveelliset, turvalliset ja toiminnallisia tarpeita vastaavat toimitilat.

Rajavartiolaitoksen Kaakkois-Suomen rajavartioston uudet toimitilat rakentuvat parhaillaan Imatran Immolaan. Tiistaina 22.9.2020 sisäministeri Maria Ohisalo muurasi Immolan uuden esikuntarakennuksen peruskiven.

Uusien toimitilojen rakentaminen on tärkeä askel Rajavartiolaitokselle ja sen henkilöstölle. Rajavartiolaitoksella on merkittävää toimintaa Imatran Immolan alueella. Alueella toimii Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunta, Raja- ja merivartiokoulu ja molempien hallinto- ja tukipalvelut. Immolassa työskentelevästä henkilöstöstä yli sata työntekijää on ollut sijoitettuna väistötiloihin, koska elinkaarensa päässä olevissa rakennuksissa on ollut vakavia sisäilmaongelmia.

Immola-hankkeen ensimmäisessä vaiheessa Kaakkois-Suomen rajavartioston esikunnalle rakennetaan uudet toimitilat. Uusi esikuntarakennus otetaan käyttöön syys-lokakuussa 2021. Senaatin ja rajavartiolaitoksen tehokkaassa yhteistyössä suunnitelluissa toimitiloissa tilatarpeet on optimoitu ja ylimääräiset kulut minimoitu. Tahtotilanamme on, että Immolan toimitilat uudistetaan täysimääräisesti ja tämän jälkeen valmistellaan Ivalon ja Onttolan kasarmeilla tarvittavat uudistukset.

Rajavartijat reppureina, kansalaisten turvana

Olemme viimeisen puolen vuoden korona-aikana havainneet konkreettisesti, kuinka nopeasti turvallisuusympäristömme voi muuttua. Muuttuviin haasteisiin vastaaminen vaatii turvallisuusviranomaisilta ketteryyttä, joka puolestaan rakentuu riittäville toimintavaltuuksille ja resursseille sekä tehokkaalle toimeenpanolle.

Myös Rajavartiolaitos joutui aivan uusien haasteiden eteen. Maaliskuussa koronapandemia hiljensi selvässä kasvussa olleen ulkorajaliikenteen, mutta tilalle tulivat uudet pandemian torjuntatehtävät sisärajoilla. Rajavartiolaitoksen henkilöstöä lähti parin päivän varoitusajalla satamäärin komennuksille uusille työpaikkakunnille, suurelta osin itärajan valvonnasta. Haasteesta selvittiin hyvin.

Liikenne merialueillamme on jatkunut vilkkaana myös pandemian aikana. Suomenlahti on yksi vilkkaimmin liikennöidyistä meristä maailmassa, joten suuren merellisen onnettomuuden, öljy- tai kemikaalivuodon riski on jatkuvasti läsnä. Varautuminen vaatii jatkuvaa kaluston ja osaamisen kehittämistä.

Suuremmilta havereilta ja ympäristöonnettomuuksilta olemme lukuisista läheltä piti -tilanteista huolimatta tähän asti välttyneet. Sunnuntaisessa Amorella -matkustaja-aluksen karilleajossa olivat kuitenkin jo ainekset inhimilliseen ja ympäristökatastrofiin. Rajavartiolaitoksen meripelastuksen osaavalla johdolla tilanne saatiin kuitenkin nopeasti hallintaan.

Hallitusohjelman toimeenpanoa yhteiskunnan turvaamiseksi seuraavina vuosina ja edelleen

Hallitus on sitoutunut turvaamaan Rajavartiolaitokselle rajaturvallisuustehtävien edellytysten ja toimintaympäristön vaatimusten mukaiset resurssit tämän hallituskauden aikana. Hallituksen kehysriihessä keväällä 2020 Rajavartiolaitokselle osoitettiin vuosille 2020–2022 merkittävä määrärahalisäys operatiivisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja toimitilaturvallisuuden vahvistamiseksi. Tuolla päätöksellä vältettiin merkittävät Rajavartiolaitoksen henkilöstön ja operatiivisen suorituskyvyn leikkaukset.

Toimintamenojen lisäksi on Rajavartiolaitoksen vanhentuneen teknisen valvontajärjestelmän uudistamiseksi osoitettu 25 miljoonaa euroa. Hallitus sitoutui myös viime viikon budjettiriihessään siihen, että Rajavartiolaitoksen vanhentuneet ulkovartiolaivat uusitaan. Suunnittelutyö on jo käynnissä keväällä myönnetyn määrärahan turvin. Tämän lisäksi hallitus on sitoutunut myös Rajavartiolaitoksen vanhentuneiden valvontalentokoneiden korvaamiseen. Hanke on myös valmistelussa.

Rajavartiolaitoksen toimintakyky on siis turvattu vuoden 2022 loppuun, mutta toimintamäärärahavaje vuodesta 2023 eteenpäin aiheuttaa vielä huolta.

Hallitus asetti hallitusohjelmatavoitteekseen myös terveet ja turvalliset toimitilat työntekijöille. Rajavartiolaitoksen toimitilojen kestämättömään tilanteeseen saatiin ratkaisu, kun hallitus päätti kehysriihessä osoittaa toimitilojen kunnostamiseen Senaatille riittävän investointivaltuuden ja Rajavartiolaitokselle puolestaan peruskorjauksista johtuvaa vuokrannousua vastaavan määrärahan.

”Olen syvästi tietoinen ja harmissani siitä, että työskentely Immolassa on ollut Rajavartiolaitoksen henkilöstölle vallitsevien toimitilahaasteiden keskellä vaikeaa jo pidemmän aikaa. Osa henkilöstöstä on saanut vakavia sisäilmaoireita ja sairastunut, osa henkilöstöstä on työskennellyt ahtaissa väistötiloissa tai remonttien keskellä. Siksi olenkin hyvin tyytyväinen ja huojentunut, että Immolan peruskorjaus- ja uudistushanke on nyt saatu käyntiin. Tämä on konkreettinen osoitus hallitusohjelmaan asettamiemme tärkeiden tavoitteiden toimeenpanosta: siitä, että pystymme turvaamaan henkilöstömme työturvallisuuden myös jatkossa”, totesi sisäministeri Ohisalo tiistaina Rajavartiolaitoksen ja Senaatti-kiinteistöjen mediatilaisuudessa.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi