transgender flag against blue sky background, outdoor photo

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan tänä keväänä translain uudistamista. Ehdotus laiksi sukupuolen vahvistamisesta on lausunnolla 3.4. saakka. Myös lapset ja nuoret on haluttu ottaa mukaan lainvalmisteluun ja kuulla heidän mielipiteitään uuden lain vaikutuksista.

Kansallinen lapsistrategia toteuttaa lapsille ja nuorille kyselyn yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön sekä Translasten ja -nuorten perheet ry:n kanssa. Kyselyä on valmisteltu yhdessä Seta ry:n, Pelastakaa Lapset ry:n, Trans ry:n ja Trasek ry:n kanssa.

Kysely on suunnattu erityisesti 13-18 -vuotiaille nuorille, jotka ovat sukupuoliltaan moninaisia. Tätä nuorempien näkökulmia kuullaan erillisessä työpajassa.

Uudistuksessa on tarkoitus säätää kokonaan uusi laki sukupuolen vahvistamisesta. Laissa säädettäisiin siitä, miten väestötietojärjestelmään merkityn sukupuolensa voi muuttaa vastaamaan sukupuoli-identiteettiään eli omaa kokemusta sukupuolestaan. Kuten nykyään, sukupuolen vahvistaminen olisi mahdollista vain täysi-ikäisille.

Lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö toteuttaa erillisen kyselyn transhenkilöiden lapsille koskien heidän vanhempiensa virallisia vanhemmuusnimikkeitä. Uudessa laissa on tarkoitus säätää siitä, kuinka sukupuolensa vahvistanut henkilö voisi muuttaa myös väestötietojärjestelmään merkittyä vanhemmuutta kuvaavaa nimikettään.

Lapsilta ja nuorilta halutaan kuulla, mikä vaikutus vanhemmuutta kuvaavalla virallisella nimikkeellä on lapsen ja nuoren päivittäiseen elämään. Lisäksi halutaan selvittää sitä, mitä mieltä lapset ja nuoret ovat siitä, että vanhempi voisi muuttaa virallisen vanhemmuutta kuvaavan nimikkeen.

Vastaaminen kyselyihin on anonyymia eli vastaajia ei voida tunnistaa vastauksista. Lasten ja nuorten vastauksista tehdään yhteenveto uutta lakia koskevaan hallituksen esitykseen, joka on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään 2022 aikana.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi