Kuva: Tampereen Kaupunki

Kaupin urheilupuiston alueen asemakaavoitusta valmisteleva yleissuunnitelma sekä selvitysaineistoa on nähtävillä 8.10.2020 saakka ensi sijassa kaupungin verkkosivuilla. Verkossa on myös esittelyvideo ja lisätietoja keskiviikkona 23.9.2020 klo 16.30–18.00 pidettävän etäyleisötilaisuuden järjestelyistä.

Nähtävänä on myös liikenneselvitys, arkeologinen inventointi ja luontoselvityksiä sekä osallistumis- ja arviointivaiheen palaute ja siihen annetut vastineet. Aineistosta voi jättää mielipiteitä nähtävillä olon aikana kaupungin kirjaamoon.

Alue sijaitsee noin kolmen kilometrin etäisyydellä kaupungin keskustasta koilliseen Kaupin kaupunginosassa, Näsijärven ja TAYSin sairaala-alueen välissä. Kaupin urheilupuisto on osa Kaupin kansanpuiston kokonaisuutta ja osa kaupungin keskuspuistoverkostoa. Sen keskeistä aluetta on kehitetty vuosien myötä urheilupuistoksi, jonka liikuntareitit ulottuvat Niihaman metsien halki itään ja asuinalueisiin asti länteen. Tampereen kaupunki omistaa koko asemakaava-alueen.

Uuden asemakaavan tavoitteena on selkeyttää tulevaa urheilupaikkojen rakentamista alueella siten, että ympäristöön kohdistuvat vaikutukset ovat ennakoitavissa. Voimassa oleva kaava on vuodelta 1970. Alueen rakentaminen sijoittuu jatkossakin urheilupuiston keskeisen rakennetun kenttäalueen yhteyteen. Suunnittelun pohjana on tarveselvitys.

Asemakaavan tavoite on mahdollistaa urheilupuiston kehittäminen kasvaneiden ja muuttuneiden liikunta- ja virkistystarpeiden mukaan alueen luonto- ja maisema-arvojen ehdoilla. Kaavatyön yhteydessä pyritään ratkaisemaan alueen toimintojen suhde toisiinsa sekä alueen liikenteelliset haasteet. Työssä otetaan kantaa, mitä toimintoja alue kestää.

Yleissuunnitelma keskittyy Kaupin urheilupuiston keskeiselle alueelle. Toiminnallisessa yleissuunnitelmassa on tutkittu urheilupuiston palveluverkon ja liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen kehittämistä koko Kauppi-Niihaman alueella sekä puiston liittymistä Kauppi-Niihaman viheraluekokonaisuuteen.

Kaavalla on tarkoitus mahdollistaa pysäköintilaitoksen rakentaminen nykyisten pysäköintipaikkojen yhteyteen Kauppi Sports Centerin edustalle. Uusien katsomoiden ja uuden huoltorakennuksen lisäksi yleissuunnittelun yhteydessä ei esitetä mahdollisuutta muille uudisrakennuksille Kaupin urheilupuiston alueella.

Liikennettä on käyty perusteellisesti läpi kaikkien kulkumuotojen osalta, mukaan lukien jukinen liikenne, yhteiskäyttö, tehokas pysäköinti sekä saattoliikenne, jolloin isompienkin tapahtumien järjestäminen on mahdollista. Pyöräpysäköintiä lisätään. Uusi jalankulun ja pyöräilyn reitti on tarkoitus ohjata kulkemaan kenttien viertä. Ympärivuotinenkulkureitti Kaupinojalle on erotettu talvisesta hiihtotoiminnasta ohjaamalla pyörä- ja kävelyreitti ladun alitse uuteen alikulkuun kenttäalueen pohjoispäässä.

Suunnitelmien vaikutuksia

Urheilupuiston kehittämissuunnitelman ja Kaupin urheilupuiston yleissuunnitelman myötä pystytään parantamaan pesäpallon, jalkapallon ja hiihdon kilpailutoiminnan puitteita. Myös kuntoliikkujien suorituspaikkoja ja sosiaalisia tiloja parannetaan.

Kevyen liikenteen alikulku parantaa talviaikaista turvallisuutta, kun hiihdon ja muiden liikuntamuotojen liikenne risteää eri tasossa. Myös alikulun läheisten reittien linjauksia on tarkennettu. Kuntoliikkujien ja retkeilijöiden olosuhteita tullaan parantamaan myös alueen viitoitusta ja reitistöjen luokittelua selkeyttämällä.

Yleissuunnitelma vähentää jousiammuntaradan käyttöä pysäköintipaikkana ja kasvattaa harrastajien kävelymatkaa suorituspaikoille urheilupuiston ydinalueella. Vinttikoiraharrastajien toimintaympäristöön suunnitelmalla ei ole vaikutuksia.

Urheilupuiston ydinalueen muuttaminen autottomaksi parantaa jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuutta. Autojen, linja-autojen ja polkupyörien pysäköintiä selkeytetään nykyisestään uusin järjestelyin ja uusien pyöräpysäköintipaikkojen avulla. Pyöräliikenteen uusi reitittäminen urheilupuiston ydinalueella parantaa jalankulkijoiden, hiihtäjien ja pyöräilijöiden turvallisuutta.

Kriittisiä ekologisia yhteyksiä vahvistetaan lisäistutuksin. Luontoselvitysten tulokset ovat olleet käytettävissä reittien suunnittelussa, ja urheilupuiston toimintoja on pyritty parantamaan luontoarvot huomioiden.

Yleissuunnitelma on ensimmäinen askel kohti uutta asemakaavaa Kaupin urheilupuiston alueella. Asemakaavamerkinnöin tullaan turvaamaan riittävä lajisuojelu Kaupin urheilupuiston alueella. Lisäksi uuden asemakaavan myötä poistuu hallitsemattoman lisärakentamisen uhka alueella, minkä merkitys arvokkaiden luontoarvojen turvaajana on erittäin suuri.

Asemakaavaehdotus valmistellaan palautevaiheen jälkeen nähtäville vuoden 2020 aikana.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi