Lamminpään koulun vanhat rakennukset eivät enää vastaa nykyaikaista koulukäyttöä, joten toinen rakennus perusparannetaan ja toinen korvataan uudisrakennuksella. Lamminpään koulun tarveselvitys hyväksyttiin Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunnassa 29.10.2020.

Lamminpään koulu on noin 550 lapsen alakoulu Länsi-Tampereella. Koulu koostuu kolmesta eri aikaan valmistuneesta rakennuksesta. Vanhin rakennus on valmistunut vuonna 1929 ja sen laajennusosa vuonna 1935. Koulun lisärakennus ja erillinen ruokalarakennus valmistuivat vuonna 1979. Tilanahtaudesta johtuen noin 80 oppilasta käy tällä hetkellä koulua viereisellä tontilla sijaitsevassa Piiriniityn siirtokelpoisessa päiväkotirakennuksessa. Kaikki rakennukset ovat toimineet alusta lähtien koulukäytössä.

Vuonna 1979 valmistunut huonokuntoinen rakennus korvataan samalle paikalle rakennettavalla uudisrakennuksella. Myös ruokalarakennus puretaan ja piha-alue uudistetaan. Uudisrakennuksen tilat suunnitellaan muuntojoustaviksi siten, että ne saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön ja esimerkiksi iltakäyttö on helposti toteutettavissa. Uudisrakennukseen sijoitetaan opetustilojen lisäksi uusi isompi liikuntasali, käsityön tilat, keittiö ja ruokasali, oppilashuollon tilat ja hallinnon tilat. Uudisrakennuksen rakennustyöt on suunniteltu alkaviksi kesällä 2023. Rakennuksen suunniteltu käyttöönotto ajoittuu tammikuulle 2025.

Vanhin rakennus perusparannetaan. Tilojen perusjärjestys säilyy ennallaan, mutta henkilökunnan ja oppilashuollon tilat muutetaan opetustiloiksi. Luokkahuoneiden lisäksi kerroksiin sijoitetaan pienryhmätiloja ja uudet wc-tilat. Rakennus peruspararannetaan kattavasti, huomioiden rakennuksen rakennushistorialliset arvot. Kaikki pinnat, kalusteet ja varusteet uusitaan, samoin julkisivut, ikkunat ja ulko-ovet uudistetaan. Työt on suunniteltu alkaviksi tammikuussa 2025 uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen, jolloin perusparannettu rakennus voitaisiin ottaa käyttöön elokuussa 2026.

Rakentaminen vaiheistetaan, joten töiden ajaksi osa toiminnoista voidaan siirtää käytössä oleviin rakennuksiin. Luokkien 0-2 oppilaat voivat rakennustöiden ajan käydä koulua käytössä olevissa rakennuksissa ja isommat oppilaat siirtyvät väistötiloihin kesällä 2023 valmistuvaan Pyynikintie 2:n perusparannettuun koulurakennukseen. Suunnitelman mukaan Pyynikintie 2 tulee toimimaan tamperelaisten koulujen pysyvänä väistötilana perusparannusten tai uudisrakennustöiden ajan. Kaupunki järjestää Lamminpään koulun oppilaiden kuljetuksen Pyynikintien väistötiloihin.

Koulu mitoitetaan 470:lle 1–6-vuosiluokkien oppilaalle ja 75 esikoululaiselle. Uudisrakennuksen kustannuksiksi on arvioitu 10,454 miljoonaa euroa. Perusparannettavan rakennuksen kustannusarvio on 5,234 miljoonaa euroa.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta, kokous 29.10.2020

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi