Pieni teollisuusalue muutetaan asemakaavalla asuinalueeksi Lamminpäässä. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi asemakaavaehdotuksen osaltaan 5.10.2020. Kaavaan on nähtävillä olon aikana tulleen palautteen perusteella tehty tarkennuksia melumääräyksiin, teetetty uusi pohjavesiselvitys ja tarkennettu pohja- ja hulevesiin liittyviä määräyksiä.

Noin 12,5 hehtaarin suunnittelualue sijaitsee Länsi-Tampereella, Ylöjärven rajalla, Lamminpään vanhan pientaloalueen itäreunalla Paasikiventien länsipuolella. Alue on ollut 70-luvulta alkaen teollisuus- ja varastokäytössä.

Suunnittelualueelle syntyy uuden kaavan toteutuessa uusi noin 750 metriä pitkä ja 100 metriä leveä pohjois–etelä-suuntainen kerrostaloalue, jossa on seitsemän korttelia. Kerrostalot ovat korkeimmillaan 6–8 kerroksisia, ja rakentaminen madaltuu pientaloaluetta kohti. Uusiin asuntoihin voi arviolta tulle noin 1200 asukasta.

Alueelle tullaan Myllypurontien ja Paasikiventien eritasoliittymän rampin yläpäähän tehtävän uuden nelihaararisteyksen kautta. Risteyksen itäpuolelle tulee pieni liikerakennusten korttelialue. Paasikiventien laitaan tulee viheralue, jolle istutetaan puustoa.

Uudella alueella käytetään Länsi-Tampereella jo olemassa olevia palveluita. Muutos uusine asukkaineen tukee Lamminpään nykyisten palveluiden pysyvyyttä ja kehittämistä.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi