Asemakaava

Hervannan pohjoislaidan liike- ja toimistokortteli osoitteessa Kanjoninkatu 4 on muuttumassa asuinkäyttöön. Yhdyskuntalautakunta hyväksyi tiistaina 10.11.2020 asemakaavaehdotuksen asetettavaksi nähtäville. Muutos tukee kaupungin kasvua ja täydennysrakentamista raitiotien pysäkkien läheisyydessä.

Neljä kerrostaloa Louhoskujan varrelle Kanjonin laidalle tuova asemakaavamuutoksen ehdotus ja muu valmisteluaineisto on tulossa nähtäville 12.11.–14.12.2020. Raitiotien pysäkki tulee korttelin itäpuolelle Insinöörinkadulle 100 metrin päähän korttelista.

Suunnittelualue on Hervannan sisääntuloväylän vieressä kaupunkikuvallisesti merkittävällä paikalla. Noin 7 kilometriä kaupungin keskustasta kaakkoon sijaitseva alue rajautuu Kanjoninkatuun, Louhoskujaan ja Hervannan Kanjoniin. Korttelissa on 1980?2000-luvuilla rakennettuja huolto- ja varastorakennuksia, toimistorakennus sekä grillikioski.

Ehdotuksen mukaan korttelin itäosassa on 12-kerroksinen rakennus ja sen länsipuolella kolme 8-kerroksista rakennusta. Asukkaiden pihat sijoittuvat korttelin pohjoisosaan ja pysäköinti korttelin itälaidan pysäköintilaitokseen.

Uutta rakennusoikeutta syntyy 8 100 kerrosneliömetriä. Suunnittelualueen kokonaiskerrosalaksi tulee 16 700 kerrosneliömetriä, mikä mahdollistaa kortteliin asuntoja noin 300 uudelle asukkaalle.

Palautteen perusteella viitesuunnitelmassa tarkennettiin asuinrakennusten julkisivukäsittelyä ja pysäköintilaitoksen jäsentelyä. Korttelin muoto ja voimajohtojen aiheuttamat rakentamisrajoitukset johtivat pysäköintihallin sijoittamiseen korttelin itäosaan.

Valmisteluvaiheen jälkeen suunnitelmaa tarkistettiin siten, että kaikki kolme läntisintä rakennusta ovat 8-kerroksisia. Tämä mahdollistaa joustavamman toteutusjärjestyksen rakentamisvaiheessa sekä muodostaa kortteliin tasapainoisemman kaupunkikuvallisen kokonaisuuden kaukomaisemassa. Pihasuunnitelma päivitettiin viitesuunnitelman pohjalta.

Rakentaminen sovitetaan Hervannan pohjoisosan kaupunkikuvaan ja Kanjonin maisemaan. Tavoitteena on toteuttaa alueelle monimuotoista asumista. Hakijan suunnitelma perustuu nykyisten rakennusten purkamiseen.

Alueen vieressä kulkee myös pyöräilyn ja jalankulun laatukäytävä Hervannan Baana. Kanjoninkatu on yksi Hervannan merkittävistä itä-länsisuuntaisista kokoojakaduista.

Asemakaavaa varten laadittiin erilaisia ympäristöselvityksiä eli melu-, liito-orava- ja hulevesiselvitykset sekä piha- ja maisemasuunnitelma.

By VictoriaMedia

Victoria Media - Kotimaan Uutiset, Pajamäenkatu 14, 48600 Kotka. Email: kotimaanuutiset@victoriamedia.fi